Groeilabz-Bootcamp 'Bepaal je duurzaamheidsprioriteiten’

Aan de slag met het concept “Dubbele materialiteit”. We maken allemaal een verschil, positief maar soms ook negatief. Met de methodologie dubbele materialiteit ga je samen met de belanghebbenden van je onderneming op zoek naar die onderwerpen die er echt toe doen, wat betreft het financiële plaatje en ook wat je impact op de maatschappij betreft.

Adobe Stock 618424148
Kleur Tekengebied 1

Aan de slag met het concept 'dubbele materialiteit'

Waarom deelnemen aan dit bootcamp?

Niet enkel beursgenoteerde bedrijven maar ook sociale ondernemingen worden steeds meer bevraagd over hun transparantie en verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, mens en bestuur. Het succes van een onderneming wordt niet langer bepaald door enkel nog de financiële gegevens, maar ook door haar impact op de maatschappij en de manier waarop de onderneming geleid wordt. Als leidraad waarover te rapporteren wordt het concept “dubbele materialiteit” naar voor geschoven. 

We maken allemaal een verschil, positief maar soms ook negatief. Iedere betrokkene bij je organisatie heeft zijn of haar verwachtingen waarover je als organisatie zou moeten rapporteren. Aan die verwachting is onmogelijk tegemoet te komen. Evenmin is het gezond dat een organisatie alleen bepaald waarover het zal rapporteren. Dan biedt een degelijke methodologie zoals de dubbele materialiteit een oplossing: samen met je belanghebbenden ga je op zoek naar die onderwerpen die er echt toe doen, wat betreft het financiële plaatje en ook wat je impact op de maatschappij betreft. Dit helpt de focus te bepalen met welke uitdagingen je aan de slag dient te gaan en waarover jouw stakeholders het eens zijn dat ze daarover willen weten wat je doet, hoe je dat doet en wat je realiseert.

Het laat je toe op een doelgerichte manier te praten over het succes van jouw organisatie ruimer dan louter financiële resultaten, ook over haar impact op de maatschappij en de manier waarop de onderneming geleid wordt want als je rapporteert over de onderwerpen die als materieel uit je materialiteitsanalyse zijn gekomen, bereik je de grootste gemene deler van je betrokkenen zonder een moeilijk thema uit de weg te gaan.  

Wil jij concreet aan de slag met zo’n dubbele materialiteitsanalyse en ontdekken welke onderwerpen voor jouw onderneming als materieel uit zo’n oefening komen? Dan is dit bootcamp iets voor jou!  

Waar en wanneer vindt het bootcamp plaats?

Het bootcamp gaat van start in Gent, Bedrijvencentrum De Punt

🚲 Je hebt de mogelijkheid om een BlueBike voucher aan te vragen voor dit bootcamp.

OPGELET, de eerste sessie is een hele dag.

  • Vrijdag 15/03 van 09.30 tot 17.00 : kickoff
  • Vrijdag 19/04 van 9.30 tot 13:00
  • Vrijdag 17/05 van 9:30 tot 13:00
  • Vrijdag 14/06 van 9.30 tot 13:00