Calls voor PV-installaties

In 2023 worden er, onder voorbehoud, opnieuw drie calls voor PV-installaties georganiseerd.

  • Verkenner
  • Acties
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 3/5


• Call 1: van 17 april 9u tot en met 2 mei 16u voor PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1), en alle overige PV-installaties (subcall 2)

• Call 2: van 30 mei 9u tot en met 13 juni 16u voor drijvende PV-installaties, PV-installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines (subcall 1), en alle overige PV-installaties (subcall 2)

• Call 3: van 17 oktober 9u tot en met 31 oktober 16u voor PV-installatie in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1), en alle overige PV-installaties (subcall 2)

Het totale budget voor 2023 bedraagt onder voorbehoud 9 miljoen euro. Voor call 1 is er 2,5 miljoen euro voorzien voor subcall 2 en 0,5 miljoen euro voor subcal 1. Het ministerieel besluit bevindt zich in de laatste stadia van de procedure en wordt, eens beschikbaar, op deze website geplaatst.”