Impact Together

Wist je dat je met de steun van BNP Paribas Fortis tot wel 200.000 euro krijgen voor het terugdringen van het energieverbruik van je vzw?

  • Expert
  • Acties
  • Energie
Impact: 5/5
Investering: 4/5

Met ongeveer 147.172 VZW's op Belgisch grondgebied (waarvan 62.492 in Vlaanderen, 40.828 in Wallonië en 34.350 in Brussel) en een hoog subsidiepercentage (ongeveer 7/10) speelt de Belgische verenigingssector een sleutelrol in het ondersteunen van kwetsbare groepen en, meer in het algemeen, in het bevorderen van de sociale cohesie. Omdat de VZW’s vaak over weinig eigen middelen en de nodige interne expertise beschikken om hun gebouwen en activiteiten duurzamer te maken, hebben ze veel behoefte aan ondersteuning.

Daarom wil BNP Paribas Fortis via zijn Impact Together Fund non-profitorganisaties die al actief zijn op sociaal en/of milieuvlak in staat stellen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen.

Doelstelling

Ondersteuning van actoren uit de vzw-sector om hun koolstofvoetafdruk te verkleinen door de energieprestaties van hun gebouwen aanzienlijk te verbeteren.

Voor welke organisaties?

• Organisaties zonder winstoogmerk of verenigingen zonder winstoogmerk met hoofdzetel en hoofdactiviteit in België die actief zijn op sociaal en/of milieugebied.

• De organisatie is geen commerciële organisatie en is gevestigd/actief in België.

• De organisatie is actief op het gebied van sociale integratie en/of milieu.

• De organisatie staat in direct contact met de doelgroep.

• Deze oproep is niet gericht tot overkoepelende organisaties die niet rechtstreeks in contact staan met het doelpubliek.

• Deze oproep is niet gericht tot scholen, ziekenhuizen, overheidsorganen (OCMW's, administraties, enz.).

Voor welke projecten?

· De projecten moeten transformerend zijn voor de organisatie en significante veranderingen inhouden op basis van een eerdere energiescan om het energieverbruik van de vereniging te verminderen (kWh/m2/jaar).

· Energetische renovaties van het gebouw, waaronder isolatie van daken en gevels, vervanging van ramen, installatie van zonnepanelen, ventilatiesystemen,..

· Deze oproep staat niet open voor nieuwbouw.

Welke financiële steun?

Voor deze oproep is een totaal budget van 1 miljoen euro beschikbaar. Geselecteerde organisaties zullen maximaal 200.000 euro aan financiële steun ontvangen.

Voor welke soorten uitgaven?

· De financiering van werkzaamheden om de energie-efficiëntie(kWh) van het gebouw van de vereniging te verbeteren.

· Bij de financiering van werkzaamheden om het energieverbruik van het gebouw van de vereniging te verminderen, zal de toepassing van het concept van de Trias Energetica essentieel zijn:

1. Allereerst is het belangrijk om de energievraag te verminderen door maatregelen voor energie-efficiëntie te implementeren, zoals isolatie en modernisering van verwarmingssystemen.

2. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en geothermie moet worden aangemoedigd om te voldoen aan de resterende behoeften.

3. Het optimaliseren van het gebruik van overgebleven fossiele brandstoffen door het kiezen van milieuvriendelijke apparatuur zal bijdragen aan het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen en tegelijkertijd zorgen voor een efficiënt beheer van energiebronnen.

Voor wie?

Organisaties zonder winstoogmerk of verenigingen zonder winstoogmerk met hoofdzetel en hoofdactiviteit in België die actief zijn op sociaal en/of milieugebied. Deze oproep is niet gericht aan scholen, ziekenhuizen, overheidsorganen (OCMW's, administraties, enz.), noch aan overkoepelende organisaties die niet rechtstreeks in contact staan met hun doelpubliek.

De deadline voor indienen van je kandidatuur is 4 september 2024.