Klimaatsubsidies aanvragen bij VIPA

De tiende oproep voor het aanvragen van klimaatsubsidies is gelanceerd. Het VIPA subsidieert hiermee energiebesparende maatregelen.

  • Verkenner
  • Acties
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 2/5

Energiescan uitgevoerd? Vraag dan subsidie aan voor energiebesparende maatregelen.

Als uw voorziening een energiescan heeft laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en werd dit gesubsidieerd door het VIPA? Schrijf dan ten laatste op 19/5/2023 in op de 10e “Oproep klimaatsubsidie voor energiebesparende maatregelen” en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren. Het VIPA trekt 10 miljoen euro uit voor deze oproep.

https://www.departementwvg.be/nieuws/10e-oproep-klimaatsubsidies-voor-energiebesparende-maatregelen

Hoe subsidie aanvragen?

Dien per energiescan uw aanvraag in via het digitaal platform TERRA via deze link.

https://terra.vlaanderen.be/login?returnUrl=%2Flogin%3FreturnUrl%3D%252Flogin%253FreturnUrl%253D%252Flogin%253FreturnUrl%253D%252Flogin%253FreturnUrl%253D%252Flogin%253FreturnUrl%253D%252Flogin%253FreturnUrl%253D%252Flogin%253FreturnUrl%253D%252F%253Futm_source%253DNieuwsbrief%20VEB%2526utm_campaign%253Dbcc75e73ee-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_02_33%2526utm_medium%253Demail%2526utm_term%253D0_cf2c172efa-bcc75e73ee-452459909

U hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor u financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidie op de terugverdientijden. Hier worden ook de gegevens uit de energiescan samengebracht. Zo worden administratieve lasten tot een minimum herleid.

De officiële oproepingsbrief

De officiële oproepingsbrief vindt u hier.

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/B_OproepSteunmaatregelen_20230310.pdf

Meer informatie over de klimaatsubsidies

Meer informatie over de klimaatsubsidies vindt u hier.

https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies