Projectoproep Natuur in je Buurt

Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid wil dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.

  • Beginner
  • Acties
  • Biodiversiteit
Impact: 3/5
Investering: 1/5

Wat?

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat ook onze biodiversiteit ondersteund wordt. In 2024 ligt de nadruk op een van de belangrijkste hoekstenen van onze natuur: wilde bestuivers.

Een projectvoorstel indienen kan tot maandag 15 juli 2024.

Voor wie?

Overheden, verenigingen, zorginstellingen en organisaties kunnen een project indienen.

Bedrag

Natuur in je Buurt financiert maximaal 75% van de projectbegroting.

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:

  • Een projectvoorstel type A vraagt een financiering tussen 15.000 euro en 100.000 euro.
  • Een projectvoorstel type B vraagt een financiering tussen 3.000 euro en 15.000 euro.