Aankopen van (echt) groene stroom

Een energiecontract voor groene stroom betekent niet noodzakelijk dat je écht groene stroom aankoopt.

  • Expert
  • Acties
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 1/5

Wat is groene stroom eigenlijk?

Groene stroom is elektriciteit die gewonnen wordt uit hernieuwbare energie, dus uit zon, wind of biomassa. De energie die we met PV-panelen zelf opwekken en direct zelf gebruiken is echt groene stroom. Als we een energiecontract voor groene stroom hebben dan kopen we meestal grijze stroom samen met het bewijs (een certificaat) dat er “ergens op het net in de loop van hetzelfde jaar” hernieuwbare energie op het elektrische net geplaatst werd. We hebben dan door marktwerking een belangrijke invloed op de transitie naar hernieuwbare energie. Maar dit marktsysteem dat in de Europese Unie de standaard is, laat energieleveranciers ook toe om erg creatief om te springen met die certificaten van oorsprong. Via de website van de VREG kan je nagaan waar die certificaten van oorsprong precies vandaan komen.

Je kan nog een stapje verder gaan door energie aan te kopen bij een energieleverancier die zelf uitsluitend hernieuwbare stroom produceert, bijvoorbeeld bij een (burger)coöperatie. Ook dan ben je zeker van écht groene stroom en is jouw invloed op de transitie naar hernieuwbare energie nog sterker. Bovendien stimuleer je ook de participatie van burgers in de energieproductie. Zo wordt de transitie niet alleen door grote multinationale energiebedrijven gemaakt, maar ook door burgers gedragen.