Water

Water is een fundamentele behoefte van de mens. Ontdek hier de switch naar een duurzaam watersysteem: minimaal verbruik, maximale infiltratie en verzekerde kwaliteit.

Austin kehmeier k 7 Z5z5 Q unsplash 1

Duurzaam waterbeheer

Een duurzaam watersysteem heeft drie focuspunten: minimaal waterverbruik, maximale waterinfiltratie en verzekerde waterkwaliteit. Denk maar aan spaarknoppen, wadi’s en een bewust medicatiebeleid. Door jezelf uit te dagen op deze drie focuspunten, zorg jij mee voor een robuuste organisatie die bijdraagt aan proper water voor alles en iedereen. Want elke druppel telt.

Hoe water ons kan helpen de switch te maken

De cruciale ecologische functie van water is onlosmakelijk verbonden met de menselijke gebruiksfunctie. De natuur zorgt voor proper water en beschermt ons tegen overstromingen en verdroging. Schade aan het natuurlijk watersysteem leidt onvermijdelijk tot schade aan de menselijke gebruiksfunctie van water. Het is in ons eigen belang om in te zetten op een duurzaam watersysteem.

Focus 1: minimaal waterverbruik

Het goedkoopste water is water dat je niet verbruikt. Er zijn tal van besparingsacties, van korter douchen tot ganse procesoptimalisaties. Je kan hier ook kijken naar verborgen water, bijvoorbeeld in je voeding of spullen. Verbruik je water? Denk dan na over de kwaliteit. Drinkwater voor toiletspoeling is in de meeste gevallen niet nodig.

Focus 2: maximale waterinfiltratie

Hevige regenval en langere droge periodes zijn veranderingen die we nu al voelen door de klimaatverandering. Als we regenwater de kans te geven om te infiltreren in de grond ontstaat er minder wateroverlast. Het is ook beter voor het grondwaterpeil en dus de planten en dieren die hiervan afhankelijk zijn.

Focus 3: waterkwaliteit verzekeren

Goed aangevulde grondwaterlagen zijn niet alleen belangrijk voor planten en dieren, ook ons drinkwater is hier afhankelijk van. De kwaliteit wordt daarnaast nog extra bedreigd door vervuiling en overmatig medicijngebruik. Dit heeft gevolgen voor mensen, dieren en planten. De waterkwaliteit verzekeren is een opdracht voor ons allemaal.

Wat willen we bereiken?

Samen bouwen we stap voor stap aan een duurzaam watersysteem. Afhankelijk van je huidig waterbeleid, kies je een focuspunt om mee te beginnen. Maar verlies nooit het grote geheel uit het oog. Alle drie de focuspunten zijn nauw met elkaar verbonden.

VANDAAG

Tijd voor een duurzaam watersysteem

We ondervinden beetje bij beetje de gevolgen van hevige regenval, extreme droogte en de risico’s van vervuiling. De nood van een duurzaam watersysteem wordt steeds duidelijker. Gesprekken en sensibiliseringsacties verhogen de waarde van water en de intrinsieke motivatie om samen te veranderen.

2026

Meten is weten, waterscan is uitgevoerd

In een waterscan breng je je waterverbruik en wateropvangcapaciteit in kaart. Je houdt daarbij rekening met de oorsprong van het water: drink-, grijs- en regenwater. Zo weet je welke acties het belangrijkste zijn voor jouw organisatie. Een overzicht van tools en aanbieders vind je hier.

2026

Lager verbruik leiding- en grondwater

Door hemelwater of gezuiverd grijswater te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwater behoeven kan je waardevol leiding- en grondwater besparen. Bijvoorbeeld toiletspoeling, wassen en poetsen. We raden aan om tegen 2026 te streven naar minstens 50% gebruik van hemel- of gezuiverd water voor deze toepassingen.

2030

Nog lager verbruik leiding- en grondwater

We raden aan om tegen 2030 te streven naar het gebruik van hemel- en gezuiverd grijswater in minstens 80% van de gevallen dat drinkbaar water niet noodzakelijk is.

2030

Maximaal inzetten op infiltratie van regenwater

Op de eigen niet-bebouwde oppervlakte is er maximaal onthard. Zodat er ruimte is voor het water om te infiltreren.

2050

Hemelwaterbenutting van 5m³/100m² dakoppervlak

Hemelwater opvangen voor gebruik verlaagt de vraag naar grondwater en ontlast het rioolsysteem. We raden aan om te streven naar een opvangcapaciteit van minstens 5m³ per 100m² dakoppervlak. Een vegetatiedak is uitgezonderd van het dakoppervlak. Een groen dak is door de vegetatie al een buffer voor regenwater. Daarnaast is het een aangename rustplaats voor dieren en insecten.

VANDAAG

Tijd voor een duurzaam watersysteem

We ondervinden beetje bij beetje de gevolgen van hevige regenval, extreme droogte en de risico’s van vervuiling. De nood van een duurzaam watersysteem wordt steeds duidelijker. Gesprekken en sensibiliseringsacties verhogen de waarde van water en de intrinsieke motivatie om samen te veranderen.

2026

Meten is weten, waterscan is uitgevoerd

In een waterscan breng je je waterverbruik en wateropvangcapaciteit in kaart. Je houdt daarbij rekening met de oorsprong van het water: drink-, grijs- en regenwater. Zo weet je welke acties het belangrijkste zijn voor jouw organisatie. Een overzicht van tools en aanbieders vind je hier.

2026

Lager verbruik leiding- en grondwater

Door hemelwater of gezuiverd grijswater te gebruiken voor toepassingen die geen drinkwater behoeven kan je waardevol leiding- en grondwater besparen. Bijvoorbeeld toiletspoeling, wassen en poetsen. We raden aan om tegen 2026 te streven naar minstens 50% gebruik van hemel- of gezuiverd water voor deze toepassingen.

2030

Nog lager verbruik leiding- en grondwater

We raden aan om tegen 2030 te streven naar het gebruik van hemel- en gezuiverd grijswater in minstens 80% van de gevallen dat drinkbaar water niet noodzakelijk is.

2030

Maximaal inzetten op infiltratie van regenwater

Op de eigen niet-bebouwde oppervlakte is er maximaal onthard. Zodat er ruimte is voor het water om te infiltreren.

2050

Hemelwaterbenutting van 5m³/100m² dakoppervlak

Hemelwater opvangen voor gebruik verlaagt de vraag naar grondwater en ontlast het rioolsysteem. We raden aan om te streven naar een opvangcapaciteit van minstens 5m³ per 100m² dakoppervlak. Een vegetatiedak is uitgezonderd van het dakoppervlak. Een groen dak is door de vegetatie al een buffer voor regenwater. Daarnaast is het een aangename rustplaats voor dieren en insecten.

Tips voor jouw duurzaam watersysteem

Iedereen verbruikt water, dus we kunnen allemaal inzetten op een duurzaam watersysteem. De drie focuspunten vormen de basis: minimaal verbruik, maximaal infiltratie en verzekerde kwaliteit. Daarop kan elke organisatie op het eigen ritme voortbouwen. We verzamelen tal van tips en tools die jou kunnen ondersteunen.