Energie

In de energietransitie faseren we het gebruik van fossiele brandstoffen volledig uit en schakelen we over op hernieuwbare energie.

I Stock 1373266060

Hoe energie ons kan helpen de switch te maken

Heel wat van onze broeikasgasemissies zijn verbonden met de verbranding van fossiele brandstoffen in onze gebouwen. Daarom moeten onze gebouwen energiezuiniger worden en moeten we de omschakeling doen naar hernieuwbare energie, voor ruimteverwarming en verwarming van sanitair warm water.

Chuttersnap xfa Y As MV1p8 unsplash 1

Het materiaalgebruik voor de constructie van gebouwen wordt ook belangrijk

Niet alleen in de gebruiksfase van gebouwen is er (hernieuwbare) energie nodig. Ook bij de constructie van onze gebouwen zetten we in op toepassing van materialen die geproduceerd werden met minder broeikasgasemissies en uitsluitend hernieuwbare energie. Staal en beton vervangen we zoveel mogelijk door biogebaseerde materialen (zoals hout).

Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan klimaatneutraliteit doen we door enkel nog hernieuwbare energie te gebruiken voor onze infrastructuur. En door enkel goederen en diensten te kopen die geproduceerd werden met hernieuwbare energie.

Vandaag

We maken een nulmeting van de klimaatimpact van ons energieverbruik

We hebben een duidelijk zicht op de broeikasgasemissies van ons energiegebruik (gebouwen, infrastructuur) en aangekochte energie (nulmeting Scope 1 en 2) 

We hebben ook een beeld van wat de broeikasgasemissies in de volledige waardeketen van onze activiteiten (nulmeting Scope 3): van de aangekochte goederen en diensten, over transport, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen, emissies in gehuurde en verhuurde panden, tot de impact van investeringen, kortom het hele scala aan indirecte emissies in onze waardeketen.

De nulmeting biedt in de eerste plaats inzicht in waar de impact van onze waardeketen op emissies precies te situeren valt. Vanuit dat duidelijk beeld weten we nu heel goed waarop gewerkt kan worden. De basis van een goede emissie-reductiestrategie is immers een helder beeld van de werkelijkheid (nulmeting). Nu richten we onze inspanningen op het uitwerken van programma’s en beleidsplannen om de emissies te reduceren met een halvering van emissies in 2030 als eerste belangrijke mijlpaal.

2026

Koers gezet richting netto-nulemissie

We hebben op basis van een nulmeting onze koers uitgezet om tegen 2030 de broeikasgasemissies (Scope 1, 2 en 3 Cat 1) te halveren. De strategische beleidsplannen zijn gemaakt en goedgekeurd. De neuzen staan in dezelfde richting en de eerste acties zijn opgestart en laten al een duidelijke impact zien.

2030

De helft van ons energiegebruik wordt ingevuld met hernieuwbare energie

We hebben het gebruik van fossiele brandstoffen met de helft teruggedrongen. Dit is een mijlpaal die gevierd mag worden. De broeikasgasemissies van onze volledige waardeketen werden in beeld gebracht. Vanuit dat inzicht hebben we de juiste maatregelen genomen en hebben we nu de halvering van de koolstofemissies kunnen bekomen. Puik werk!

2050

We gebruiken enkel nog hernieuwbare energie

We gebruiken enkel nog energie van hernieuwbare oorsprong in de hele waardeketen: geen gebruik van fossiele brandstoffen meer in wat we zelf doen en in de goederen en diensten die we kopen.

Vandaag

We maken een nulmeting van de klimaatimpact van ons energieverbruik

We hebben een duidelijk zicht op de broeikasgasemissies van ons energiegebruik (gebouwen, infrastructuur) en aangekochte energie (nulmeting Scope 1 en 2) 

We hebben ook een beeld van wat de broeikasgasemissies in de volledige waardeketen van onze activiteiten (nulmeting Scope 3): van de aangekochte goederen en diensten, over transport, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen, emissies in gehuurde en verhuurde panden, tot de impact van investeringen, kortom het hele scala aan indirecte emissies in onze waardeketen.

De nulmeting biedt in de eerste plaats inzicht in waar de impact van onze waardeketen op emissies precies te situeren valt. Vanuit dat duidelijk beeld weten we nu heel goed waarop gewerkt kan worden. De basis van een goede emissie-reductiestrategie is immers een helder beeld van de werkelijkheid (nulmeting). Nu richten we onze inspanningen op het uitwerken van programma’s en beleidsplannen om de emissies te reduceren met een halvering van emissies in 2030 als eerste belangrijke mijlpaal.

2026

Koers gezet richting netto-nulemissie

We hebben op basis van een nulmeting onze koers uitgezet om tegen 2030 de broeikasgasemissies (Scope 1, 2 en 3 Cat 1) te halveren. De strategische beleidsplannen zijn gemaakt en goedgekeurd. De neuzen staan in dezelfde richting en de eerste acties zijn opgestart en laten al een duidelijke impact zien.

2030

De helft van ons energiegebruik wordt ingevuld met hernieuwbare energie

We hebben het gebruik van fossiele brandstoffen met de helft teruggedrongen. Dit is een mijlpaal die gevierd mag worden. De broeikasgasemissies van onze volledige waardeketen werden in beeld gebracht. Vanuit dat inzicht hebben we de juiste maatregelen genomen en hebben we nu de halvering van de koolstofemissies kunnen bekomen. Puik werk!

2050

We gebruiken enkel nog hernieuwbare energie

We gebruiken enkel nog energie van hernieuwbare oorsprong in de hele waardeketen: geen gebruik van fossiele brandstoffen meer in wat we zelf doen en in de goederen en diensten die we kopen.

Regelgeving en subsidies

Meer tips