Biodiversiteit

Wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk voor ons? In dit thema beschrijven we hoe we samen voor de biodiversiteit kunnen zorgen. En hoe een biodivers systeem voor ons zorgt.

I Stock 1293262247 960x640

Hoe biodiversiteit ons kan helpen de switch te maken

De natuur is de meest waardevolle bron die we hebben. Alles is met elkaar verbonden. One missing link kan het hele ecosysteem doen wankelen. We hebben een biodivers ecosysteem nodig. Het zorgt voor zuurstof en CO2-opslag. Het zorgt voor voedselzekerheid en materialen. Maar ook voor (mentale) ruimte en ontspanning.

I Stock 1126844519

Onze gezondheid en biodiversiteit

Een natuurlijke groene omgeving heeft een heilzaam effect op ons welzijn. Zowel preventief als tijdens genezing, zoals hier. Integratie van natuur in de zorg is een sleutelinstrument voor duurzame zorg. We kunnen nog veel leren van de natuur, denk maar aan penicilline of de sterke schedel van spechten als inspiratiebron voor veiligere helmen.

Wat willen we bereiken?

Biodiversiteit is hersteld ten behoeve van mens, klimaat en planeet.

VANDAAG

Te grijs en onder grote druk

Vandaag is onze omgeving overwegend grijs en verhard. Vlaanderen kreeg in 2022 een vooruitgangsscore van 28.4% voor oppervlakte groen, we moeten naar 100%. Door ondoordachte verstedelijking, intensieve landbouw en niet-duurzame bosbouwactiviteiten zetten we een grote druk op de biodiversiteit. Dit vertaalt zich in meer chronische zieken en mentale uitdagingen.

2026

We gebruiken geen chemische pesticiden

Chemische pesticiden verstoren het biologisch evenwicht. Ze zorgen voor een alarmerende daling van soorten, kunnen doorsijpelen tot de drinkwaterlagen en hebben effect op onze gezondheid. Een groengebied, tuin of plantenbak met verschillende plantensoorten zorgt o.a. voor voedsel en nestmogelijkheden voor verschillende soorten wat de biodiversiteit bevordert.

2030

30% van de eigen oppervlakte draagt bij aan behoud van biodiversiteit

Op Europees niveau ligt vast dat tegen 2030 minstens 30% van het EU-landoppervlak beschermd is. De natuur kan daar zijn gang gaan. Door zelf in te zetten op duurzaam groenbeleid zorg je mee voor verbindingen tussen de natuurgebieden.

2050

We zijn maximaal natuur-inclusief

We slagen er in de biodiversiteit te ondersteunen tegen 2030 en we zetten dit door. De maatschappij kan floreren tot een natuur-inclusieve samenleving die de lange termijn doelen van al de andere thema’s ondersteunt. Zo zorgen we samen voor de switch.

VANDAAG

Te grijs en onder grote druk

Vandaag is onze omgeving overwegend grijs en verhard. Vlaanderen kreeg in 2022 een vooruitgangsscore van 28.4% voor oppervlakte groen, we moeten naar 100%. Door ondoordachte verstedelijking, intensieve landbouw en niet-duurzame bosbouwactiviteiten zetten we een grote druk op de biodiversiteit. Dit vertaalt zich in meer chronische zieken en mentale uitdagingen.

2026

We gebruiken geen chemische pesticiden

Chemische pesticiden verstoren het biologisch evenwicht. Ze zorgen voor een alarmerende daling van soorten, kunnen doorsijpelen tot de drinkwaterlagen en hebben effect op onze gezondheid. Een groengebied, tuin of plantenbak met verschillende plantensoorten zorgt o.a. voor voedsel en nestmogelijkheden voor verschillende soorten wat de biodiversiteit bevordert.

2030

30% van de eigen oppervlakte draagt bij aan behoud van biodiversiteit

Op Europees niveau ligt vast dat tegen 2030 minstens 30% van het EU-landoppervlak beschermd is. De natuur kan daar zijn gang gaan. Door zelf in te zetten op duurzaam groenbeleid zorg je mee voor verbindingen tussen de natuurgebieden.

2050

We zijn maximaal natuur-inclusief

We slagen er in de biodiversiteit te ondersteunen tegen 2030 en we zetten dit door. De maatschappij kan floreren tot een natuur-inclusieve samenleving die de lange termijn doelen van al de andere thema’s ondersteunt. Zo zorgen we samen voor de switch.

Zet mee stappen naar een natuur-inclusieve samenleving, ondersteun de biodiversiteit.

De acties om tot een natuur-inclusieve samenleving te komen zijn zo (bio)divers, dat er voor ieder niveau een weg is. We geven je tal van tips en tools om aan de slag te gaan. Kies om te beginnen iets dat bij jou/de organisatie past. Geniet van het resultaat en wees geïnspireerd.