Mobiliteit

Met een planmatige aanpak van mobiliteit kan je als organisatie het woon-werk en zakelijk verkeer duurzamer en efficiënter organiseren.

I Stock 1449822178 L

Hoe mobiliteit ons kan helpen de switch te maken

Elke organisatie genereert verplaatsingen door het woon-werkverkeer en zakelijke activiteiten van haar medewerkers. Bovendien neemt ook de impact van logistieke bewegingen verder toe. Door die verplaatsingen bewust te gaan vermijden, ze zoveel mogelijk in te vullen met duurzame modi als de fiets of het openbaar vervoer en de overige voertuigen te elektrificeren, verminder je je klimaatimpact. Tegelijkertijd zorg je voor veilig en vlot verkeer, energiebesparing en bescherming van het milieu.

Rectangle 117

Zelf aan de slag met een mobiliteitsplan

Als organisatie kan je heel wat acties ondernemen om je mobiliteit te verduurzamen. Het is belangrijk om in een eerste fase de huidige situatie in kaart te brengen en te analyseren waar je de grootste impact kan realiseren. In een volgende stap maak je samen een actieplan op voor de komende jaren: een combinatie van quick wins en langetermijnprojecten. Met onderstaande acties en tips willen we je alvast inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Wat willen we bereiken?

Een duurzame switch op vlak van mobiliteit, in verschillende fases. Elke fase gaat gepaard met specifieke doelstellingen.

VANDAAG

Nulmeting van de huidige mobiliteit

Vandaag kan je als organisatie starten met een nulmeting van de huidige mobiliteit: wat is het aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer en hoeveel kg CO2 genereren de verplaatsingen van alle medewerkers op jaarbasis?

2026

Elke organisatie heeft een mobiliteitsplan

Elke organisatie heeft naast de nulmeting ook bepaald waar het potentieel zit voor verduurzaming en welke acties het de komende jaren zal ondernemen om de doelstellingen van 2030 en 2050 te halen. In een ideale wereld zijn enkele quick wins al gerealiseerd.

2030

40% aandeel duurzame modi in het woon-werverkeer en 55% reductie van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot

In lijn met de doelstellingen van de Vlaamse overheid streven we ernaar dat onze organisaties duurzame modi zoveel mogelijk stimuleren en onder andere door middel van elektrificatie van de wagenvloot de totale CO2-uitstoot reduceren met 55%.

2050

50% aandeel duurzame modi in het woon-werverkeer en 90% reductie van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot

In lijn met de doelstellingen van de Vlaamse overheid streven we tegen 2050 samen naar een extra push om het wagengebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen naar 50%. Bovendien gaan we ervan uit dat het grootste deel van het voertuigpark gelektrificeerd zal zijn en organisaties erin slagen de CO2-uitstoot te reduceren met 90%.

VANDAAG

Nulmeting van de huidige mobiliteit

Vandaag kan je als organisatie starten met een nulmeting van de huidige mobiliteit: wat is het aandeel duurzame modi in het woon-werkverkeer en hoeveel kg CO2 genereren de verplaatsingen van alle medewerkers op jaarbasis?

2026

Elke organisatie heeft een mobiliteitsplan

Elke organisatie heeft naast de nulmeting ook bepaald waar het potentieel zit voor verduurzaming en welke acties het de komende jaren zal ondernemen om de doelstellingen van 2030 en 2050 te halen. In een ideale wereld zijn enkele quick wins al gerealiseerd.

2030

40% aandeel duurzame modi in het woon-werverkeer en 55% reductie van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot

In lijn met de doelstellingen van de Vlaamse overheid streven we ernaar dat onze organisaties duurzame modi zoveel mogelijk stimuleren en onder andere door middel van elektrificatie van de wagenvloot de totale CO2-uitstoot reduceren met 55%.

2050

50% aandeel duurzame modi in het woon-werverkeer en 90% reductie van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot

In lijn met de doelstellingen van de Vlaamse overheid streven we tegen 2050 samen naar een extra push om het wagengebruik in het woon-werkverkeer terug te dringen naar 50%. Bovendien gaan we ervan uit dat het grootste deel van het voertuigpark gelektrificeerd zal zijn en organisaties erin slagen de CO2-uitstoot te reduceren met 90%.

Zelf aan de slag met duurzame mobiliteit

Ongeacht de grootte van je organisatie kan je heel wat acties ondernemen om duurzame mobiliteit te stimuleren. De acties kan je opdelen volgens de verschillende vervoersmodi, de 3V’s van duurzame mobiliteit of de 3I’s: informatie, infrastructuur en incentives. Onderstaande acties en tips geven inspiratie voor kleine en grote organisaties, ongeacht de specifieke activiteiten.