As a service modellen

Light as a service, floor as a service en andere as a service-modellen

Het grote voordeel voor de eindgebruiker is dat hij zijn investeringen omlaag kan brengen. Licht is een grote kost voor een onderneming, zeker als je nagaat dat de meeste bedrijven vaak voor kortere tijd in een gebouw zitten en ze dus niet willen investeren in nieuwe en dure verlichting. We zien daarom een verschuiving op deze verlichtingsmarkt van eigendom naar diensten en van product naar businessmodellen.

  • Expert
  • Blog
  • Materialen
Impact: 4/5
Investering: 4/5

Light as a service “LAAS”

Er zijn 4 verschillende businessmodellen die gehanteerd worden voor het aanbieden van leaseconcepten:

Financiering van nieuwe LED lampen: dit is de eenvoudigste vorm waarbij de klant eigenaar is van de lampen. Hij sluit bij aankoop een contract af met bijvoorbeeld een energieleverancier of andere partij waarbij de aflossing en rente worden betaald door de energierekening.

Lease van lampen: andere mogelijkheid is om de lampen te leasen. De gebruiker betaalt periodiek een vast bedrag voor installatie, gebruik en onderhoud van de lampen. Na een aantal jaren zijn de lampen van de klant.

Betalen voor licht: bepaalde leveranciers bieden de mogelijkheid om geen lampen maar licht af te nemen. Dat wil zeggen dat de klant betaalt voor een bepaalde hoeveelheid licht op een bepaalde plek. De hoeveelheid licht moet dan gegarandeerd blijven zodat vervanging van kapotte armaturen direct moet worden aangepakt!

Verlichting voor lange termijn: dit wordt vaak door lichtfabrikanten zoals een Philips toegepast. De gebruiker doet geen investeringen maar hij betaalt voor het gebruik ervan. Ook hier is er een onderhoudscontract met de eindklant via een installateur voorzien. Dit principe is gebaseerd op lange termijn waarbij de leverancier eigenaar blijft van de lampen en ze kan terugnemen voor hergebruik. Dit model is een “circulaire economie”, waarbij de lampen zodanig ontwikkeld zijn dat ze modulair zijn opgebouwd en makkelijk te recyclen zijn. De producten krijgen hierdoor een tweede leven als ze terug in omloop worden gebracht. We gaan van een zogenaamde lineaire economie = take-make-dispose, naar een circulaire economie = make-use-return.