De 5 R’s = Ladder van Lansink

Een geheugensteuntje dat je kan helpen om materialen/spullen gebruik in vraag te stellen zijn de 5 R’s. Hang ze zichtbaar op plaatsen waar veel dingen worden aangekocht of worden weggegooid. Op die manier kan je jezelf uitdagen om op zoek te gaan naar een betere oplossing.

  • Beginner
  • Infographic
  • Materialen
Impact: 3/5
Investering: 1/5

Hoe werken de R’s?

De 5 R’s zijn net zoals de voedingsdriehoek. Bovenaan staat wat het beste is. Meer naar beneden in de driehoek staan beslissingen met een negatievere impact op de planeet.

Ze komen zo goed als helemaal overeen met de lader van Lansink. Deze lader van afvalverwerking is ontstaan in 1979 en geeft weer hoe we ons afval moeten verwerken. In de lader is Retink niet opgenomen. Toch is dit een heel belangrijke eerste stap. Want we kunnen niet meer verwachten dat we in een lineaire economie, duurzaam kunnen leven. Daarvoor is een circulaire omgang met materialen van groot belang. Daarom werken we liever met de 5 R’s.