Doe mee aan de Green Deal Duurzame Zorg!

Groener? Duurzamer? Ook jouw welzijns- of zorgorganisatie kan bijdragen aan een betere toekomst!

De impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving is gigantisch. Duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand. Elke inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er ook één voor onszelf. Met deze Green Deal willen we de dynamiek rond duurzaamheid aanzwengelen binnen de zorg- en welzijnssectoren.

 • Beginner
 • Blog
 • Energie
 • Water
 • Mobiliteit
 • Biodiversiteit
 • Materialen
 • Voeding
Impact: 3/5
Investering: 3/5
DSCF0001
GD013 Duurzame Zorg dik label 2

Wat is zo'n Green Deal?

Een Green Deal houdt een vrijwillige, ambitieuze overeenkomst in tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in, geen resultaatsverbintenis. De partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren.

Hierbij wordt een overkoepelende structuur aangeboden waarbinnen kennis en ervaring wordt gedeeld, gerichte ondersteuning wordt voorzien en samenwerking wordt gestimuleerd.

Reeds 12 Green Deals werden op de rails gezet. De 13e, de Green Deal Duurzame Zorg, gaat van start in 2023. Deze Green Deal (en bijhorende engagementen) duurt 3 jaar.

De werking van de Green Deal Duurzame zorg is opgebouwd rond vier thema’s waarvoor ook specifieke doelstellingen zijn opgenomen.

 • Thema 1: Natuur & Gezondheid
 • Thema 2: Klimaat & Infrastructuur
 • Thema 3: Materialen & Afval
 • Thema 4: Geneesmiddelen in water
DSC 0011

Klimaat & infrastructuur

Op 10 november 2023 was Ecoswitch te gast op de startdag van de themakamer ‘Klimaat en Infrastructuur’ van de Green Deal Duurzame Zorg! 

Bouwen aan duurzame en gezonde gebouwen, besparen van energie, kiezen voor meer duurzame voeding, werk maken van klimaatvriendelijke mobiliteit en verankeren van duurzaamheidsdoelstellingen in onze organisaties.

Voordelen van deelname aan deze Green Deal

 • Toegang tot een inspirerend Lerend Netwerk: aanleveren van gepaste expertise, kennis- en ervaringsdeling en heldere informatie
 • Samenwerking stimuleren, incl. vernieuwende connecties
 • Inspirerende initiatieven en green dreamers en leaders leren kennen
 • Mee de prioriteiten bepalen en knelpunten aankaarten
 • Praktische opvolging door de facilitator van de Vlaamse overheid
 • Verhoogde zichtbaarheid van eigen organisatie
 • Effectieve verduurzaming

Op de Green Deal webpagina kan je volgende documenten terugvinden:

 • Laat je inspireren door concrete acties in de inspiratietekst
 • Lees de afspraken na in het convenant
 • En vul ten slotte jouw engagementsformulier in en word zo deelnemende partij!

Teken in op de Green Deal Duurzame Zorg, om zo samen een duurzame versnelling te creëren.

Hoe intekenen op de Green Deal Duurzame zorg?

De intekening op de Green Deal Duurzame Zorg doe je aan de hand van het engagementsformulier (zie website). Hierin vermeld je op welke acties jij of jouw organisatie wil inzetten gedurende de Green Deal periode.

 1. Laat je inspireren door de aanklikbare menukaart in deze tekst
 2. Kies minimum twee acties uit
 3. Vul het engagementsformulier in
 4. Laad het ingevulde en ondertekende engagementsformulier op de online
  intekenmodule
 5. Vul de nodige administratieve gegevens in
 6. Proficiat! Jouw organisatie is een deelnemende partij aan deze Green Deal Duurzame
  Zorg!