Duurzaamheidsverslag

Het opmaken van een duurzaamheidsverslag is een uitstekende manier om de balans op te maken van waar je voor staat en hoe je organisatie het verschil maakt. Het stemt tot nadenken over hoe gericht(er) actie te ondernemen om duurzaamheid ten volle te integreren in je strategie. Meten is dan ook weten.

  • Verkenner
  • Acties
Impact: 3/5
Investering: 3/5

Neem deel aan de bootcamp Duurzaamheidsverslag

Niet enkel beursgenoteerde bedrijven maar ook sociale ondernemingen worden steeds meer bevraagd over hun transparantie en verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, mens en bestuur. Het succes van een onderneming wordt niet langer enkel bepaald door financiële gegevens, maar ook door haar impact op de maatschappij en de manier waarop de onderneming geleid wordt. Zo publiceerde de Europese Commissie recent nog de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), om standaarden te bepalen over de inhoud van gerapporteerde duurzaamheidsinformatie in alle lidstaten (weleenswaar voor grote bedrijven). 

We maken allemaal een verschil, positief maar soms ook negatief. Via een duurzaamheidsverslag kan je onderneming concreet staven op welke manier de dienstverlening een positieve sociale en ecologische impact creëert, maar net zo goed helder communiceren welke obstakels nog opduiken en welke kansen zich aanbieden.

Wat kan en weet je na afloop van deze bootcamp?

Je leert…

  • Het strategisch belang van een duurzaamheidsrapportering voor jouw onderneming
  • De link leggen naar de SDG’s en de verwachtingen van de Vlaamse overheid
  • In kaart brengen van belanghebbenden (stakeholders) en hoe je kan bevragen wat zij belangrijk vinden voor jouw organisatie
  • Missie/visie/strategie/doelstellingen/acties van de organisatie rond duurzaamheid naast deze verwachtingen te leggen en opportuniteiten tot het versterken ervan te bepalen
  • Onderscheid te maken in waar je over moet en waarover je mag communiceren zodat communicatie (nog meer) focus krijgt
  • Opmaken van een inventaris van wat je onderneming al heeft of wat er leeft. Detecteren waar nog werk op de plank ligt.
  • Op welke manier jouw impact het best tot uitdrukking komt, in een indicator of een verhaal.

Wil jij meer weten over wat een duurzaamheidsverslag kan betekenen voor jouw onderneming en hiermee concreet aan de slag gaan? Dan is deze bootcamp iets voor jou! Schrijf je in via www.groeilabz.be