Een fijn klimaatgesprek

We zijn bijna allemaal begaan met het klimaat. Toch voelt erover praten vaak wat vreemd. Hoe voer je op een verbindende manier een klimaatgesprek? En welk effect heeft dat op de organisatie?

  • Beginner
  • Acties
Impact: 1/5
Investering: 1/5

KlimaatContact vzw

Kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving is niet altijd de makkelijkste keuze. Je botst geregeld op drempels. Daarover is veel te vinden in de klimaatpsychologie. KlimaatContact gebruikt die kennis om individuen en organisaties te inspireren.

Door bewuster om te gaan met onze klimaatgesprekken, beïnvloeden we onbewust de keuzes en het gedrag van andere mensen. Resultaat? Een groter gevoel van samenhang en dus draagvlak voor verandering. Dat draagvlak, zowel intern als extern, vraagt om organisatie. Want om voor elkaar en de planeet te kunnen blijven zorgen, moeten we samen veranderen.

Inspiratiesessie klimaatpsychologie en het klimaatgesprek

Een inspirerend idee voor tijdens een teambijeenkomst. Op anderhalf uur tijd krijg je inzicht in de emoties die met klimaatverandering gepaard gaan en de impact daarvan op gedrag en gesprekken. Er worden concrete handvaten aangereikt. Zo leer je een verbindend en effectief gesprek te voeren om zo je omgeving te inspireren.

Training tot klimaatambassadeur

Op zoek naar meer expertise in klimaatpsychologie en interpersoonlijke communicatie? Wil je de brug maken naar je specifieke werkcontext? Dan kan KlimaatContact je ondersteunen. Je leert constructief omgaan met emoties die met klimaatverandering gepaard gaan en hoe je inspiratie en handelingsperspectief kan toevoegen. Samen ga je op zoek naar integratie van klimaatgesprekken in bestaande en nieuwe acties om die effectiever te maken. Creatieve werkvormen helpen om de gesprekken schaalbaar te maken.

Ander traject op maat

Elke specifieke werkcontext heeft andere noden. Heb je een bepaald doel maar vind je je niet in de voorstellen hierboven? Ga dan samen met KlimaatContact op zoek naar de juiste balans voor. Stuur een mail via het contactformulier op hun website.