Energie afname hoger dan 250 megawattuur per jaar? PV-verplichting op 30 juni 2025.

PV verplichting voor grote installaties

Alle informatie over de PV-verplichting wordt bijgehouden op de website van VEKA, het Vlaams energie & klimaatagenstschap.

Alle nodige detailinformatie is opgenomen in een uitgebreide interactieve handleiding: uitgebreide handleiding.

Via de simulator kan worden berekend wat de PV-verplichting voor een concrete case betekent.

 • Expert
 • Blog
 • Energie
Impact: 4/5
Investering: 3/5

PV verplichting voor grote installaties

De contouren en bepalingen zijn vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2023.

Voorwaarden

 • De PV-verplichting geldt voor gebouwen gelegen in Vlaanderen die verbonden zijn met een EAN-afnamepunt waar - vanaf 2021 - jaarlijks meer dan 1 gigawattuur (= 1000 megawattuur) elektriciteit van het net gehaald wordt. Voor gebouwen van publieke organisaties ligt de drempel op 250 megawattuur per jaar. Om je een idee te geven: dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 71 gezinnen, aangezien één gezin gemiddeld 3,5 megawattuur per jaar verbruikt.
 • De afname per kalenderjaar bekend bij de netbeheerder bepaalt of een EAN-afnamepunt/gebouw onder de verplichting valt.
 • Het zijn de eigenaars, erfpachters of opstalhouders van de gebouwen verbonden met het EAN-afnamepunt die aan de verplichting moeten voldoen.
 • Het is mogelijk dat er meerdere gebouwen aangesloten zijn op het EAN-afnamepunt.
 • Als er meerdere partijen eigenaar, erfpachter of opstalhouder zijn, zijn zij in solidum onderworpen aan de verplichting.
 • Hoe groter de totale dakoppervlakte, hoe meer zonnepanelen vereist zijn. Het is de ‘horizontale’ dakoppervlakte die in rekening wordt genomen.
 • Om aan de verplichting te voldoen moet de zonnepaneleninstallatie geplaatst zijn op het dak van de gebouwen die verbonden zijn met het EAN-afnamepunt.
 • Het is ook toegestaan om de zonnepanelen te plaatsen op de site van het EAN-afnamepunt op:
 • het dak van een of meerdere gebouwen
 • een of meerdere carports of fietsenstallingen
 • ‘marginale’ grond (dat wil zeggen ‘bermen of gesloten stortgebieden niet bestemd als natuurgebied of landbouwgebied, onverminderd andere verplichtingen ter zake’.)
 • een waterpartij (drijvend).

Kijk naar

https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/verplichting-zonnepanelen-voor-gebouwen-met-hoge-elektriciteitsafname