Energielening voor cultuur en jeugd

Als jeugdvereniging met een eigen infrastructuur kom je in aanmerking voor een renteloze energielening. Culturele en jeugdverenigingen beschikken in Vlaanderen samen over meer dan 800.000 m² dakoppervlakte en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het Vlaamse Klimaatactieplan. Het Fonds Culturele Infrastructuur investeert in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie waardoor de economische en ecologische winst van de jeugdverenigingen de hoogte in gaat. Je kan met je vereniging het klimaat een handje helpen, maar ook de eigen werkingskost naar beneden halen door een lagere energiefactuur

  • Verkenner
  • Acties
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 3/5

Organisaties of lokale overheden die beschikken over eigen cultuur- of jeugdinfrastructuur, komen in aanmerking voor de renteloze energielening. Cultuur- en jeugdverenigingen beschikken in Vlaanderen samen over meer dan 800.000 m² dakoppervlakte, en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het Vlaamse Klimaatactieplan. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media investeert in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie waardoor de economische en ecologische winst van de jeugdverenigingen de hoogte in gaat. Je kan met je vereniging het klimaat een handje helpen, maar ook de eigen werkingskost naar beneden halen door een lagere energiefactuur.

Je kan maximum € 135.000 lenen per project. Het bedrag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de leverancier, na de plaatsing van de zonnepanelen. De lening is renteloos en je betaalt ze in maandelijkse schijven terug op maximum 10 jaar tijd. De terugverdientijd van de investering moet dan ook korter zijn dan 10 jaar.

Doe een aanvraag op de website van departement cultuur, jeugd & media

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/energielening-cultuur-en-jeugd