Energiesnoeiers

Energiesnoeiers zijn mensen tewerkgesteld in de sociale economie, die worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. De energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare groepen.

https://www.energiesnoeiers.net/index.html

  • Beginner
  • Acties
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Wat doen energiesnoeiers?

Energiesnoeiers voeren energiescans uit. Ze isoleren ook hellende daken en zoldervloeren. Daarnaast begeleiden ze kosteloos sociale isolatieprojecten voor de private huurmarkt.

Waar kan is een energiesnoeier vinden?

Vind je energiesnoeier op:

https://www.energiesnoeiers.net/leden/index.html