Future-Fit om duurzaamheidsbeleid te ondersteunen

Future-Fit is een management tool die organisaties helpt om duurzaamheidsbeleid op te zetten en op te volgen. Future-Fit dekt alle ESG-domeinen af.

  • Expert
  • Acties
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 4/5

Future-Fit Business Benchmark

De Future-Fit Business Benchmark is een management tool, ontwikkeld op basis van 30 jaar wetenschappelijk onderzoek omtrent duurzaamheid. Het is één van de meest ambitieuze en alles overkoepelende duurzaamheidskaders voor bedrijven ter wereld.

De Future-Fit Business Benchmark toont de weg naar een Future-Fit Society – een toekomstbestendige samenleving die steeds rechtvaardiger op sociaal gebied, steeds inclusiever op economische gebied en steeds milieuvriendelijker wordt.

www.futurefitbusiness.org

De Future-Fit Foundation

De Future-Fit Foundation is de stichting - een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in het Verenigd Koninkrijk - die de Future-Fit methodologie heeft uitgewerkt met de hulp van honderden wetenschappers en ze nu wereldwijd als een open-source tool gratis ter beschikking stelt. De missie van de Future-Fit Foundation is zoveel mogelijk bedrijven op weg helpen richting future-fitness.

Vergelijking van duurzaamheidstools

Het UCLL heeft een onderzoek uitgevoerd waarin verschillende duurzaamheidstools – Future-Fit, Economy for the Common Good, Sustatool, B-Corp - met elkaar vergeleken worden.

Je kan het rapport raadplegen op https://www.cimio.ucll.be/rapport-duurzaamheidstools

Ondersteuning bij het gebruik van de Future-Fit Business Benchmark

Het is ongetwijfeld handig om wat ondersteuning te krijgen bij het gebruik van deze open-source methodologie. Verso overweegt momenteel de opzet van een reeks van 5 workshops om duurzaamheidscoördinatoren van sociale ondernemingen op weg te helpen met deze interessante tool. Geef een bericht naar info@verso-net.be als je interesse hebt om deel te nemen.