Ga samen aan de slag binnen een werkgroep

Samen bereik je meer dan alleen. Het opzetten van een werkgroep zorgt voor een grote slaagkans van het beleid. Afhankelijk van de grootte van jouw organisatie kan de werkgroep per duurzaamheidsthema opgezet worden of als een overkoepelend orgaan voor alle duurzaamheidsthema’s.

  • Beginner
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 2/5
Investering: 2/5

Werkgroep samenstellen

Een werkgroep bestaat uit diverse groep aan stakeholders binnen de organisatie (HR, preventieadviseur, facilities, finance,…) die elk hun taken opnemen om het project te doen slagen. Ze komen op regelmatige tijdstippen samen om het beleid te monitoren en verder samen uit te werken en implementeren.

Aan de slag

Een eerste taak bestaan erin de huidige situatie van de verschillende thema’s, waaronder mobiliteit, in kaart te brengen. Vervolgens worden de prioriteiten bepaald, de verantwoordelijkheid en taken verdeeld en een actieplan opgemaakt. Tijd om nu het beleid in de praktijk te brengen, te evalueren en waar nodig bij te sturen