GRI

GRI als leidraad voor duurzaamheidsrapportering

GRI of Global Reporting Initiative wordt gezien als de norm voor duurzaamheidsrapportering in de wereld (https://karmametrix.com/blog/eco-sustainability/gri-standards-what-are-and-why-they-are-the-most-used/).

  • Verkenner
  • Tutorial
Impact: 4/5
Investering: 4/5

Aan de slag met de GRI standaarden

De GRI standaarden zijn een alles omvattend transparant framework voor duurzaamheidsrapportering, ongeacht type organisatie, grote of locatie en zijn bedoeld om verwezelijkingen in het kader van duurzaamheid op een effectieve manier te communiceren met belanghebbenden en zo ultimo ook maturiteit in acties te borgen.

Je vindt er niet alleen de standaarden in verschillende talen (https://www.globalreporting.org/standards/download-the-standards/) maar ook een rijk pakket aan trainingen, op elk niveau (https://www.globalreporting.org/reporting-support/) of mogelijkheden tot het bijwonen van een GRI event (https://www.globalreporting.org/news/events/).