Grijswaterzuivering

Grijswater is afvalwater van douches en wastafels. Dat water is slechts beperkt vervuild en relatief gemakkelijk lokaal te zuiveren. Eens voldoende gezuiverd is het bruikbaar voor toiletspoeling.

  • Expert
  • Acties
  • Water
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Onvoldoende dakoppervlak om voldoende hemelwater te kunnen opvangen voor toiletspoeling. Wat nu?

Wat doe je bij een relatief beperkt dakoppervlak en behoorlijk wat toiletten waarbij je – zelfs met grote hemelwaterputten – nooit genoeg hemelwater kan verzamelen om alle toiletten te spoelen? En wat als je vegetatiedak veel hemelwater vasthoudt waardoor er minder hemelwater opgeslagen kan worden in hemelwaterputten?

In zulke gevallen is het nuttig om te onderzoeken of er ook grijs afvalwater lokaal gezuiverd kan worden zodat drinkwater niet gebruikt hoeft te worden als toiletspoeling.

Hoe kan ik grijs afvalwater zuiveren?

Grijs afvalwater, afkomstig van douches en wastafels is slechts beperkt vuil. Er zijn verschillende technieken om dat water voldoende te zuiveren zodat het voor toiletspoeling gebruikt kan worden. Informeer je bij gespecialiseerde installateurs over de mogelijkheden. Daarbij zijn technieken zoals www.hydraloop.be , een helofytenfiltersysteem zoals dat van http://www.kilianwater.nl/nl/grijswatersystemen.html of een bioreactor met membraanfilter nuttige suggesties.

Informeer je grondig en lees zeker ook even deze bevindingen van de UGent: https://futureproef.ugent.be/thesis/hergebruiken-we-binnenkort-ons-douchewater/