Iedereen warm voor het klimaat

10 TIPS OM JE PUBLIEK TE MOBILISEREN

Wetenschappers zijn het eens: code rood voor de mensheid. Peiling na peiling klimt het klimaat hoger in het lijstje van bezorgdheden van burgers. Maar wat doen we zelf in ons dagelijks leven?

  • Beginner
  • Publicatie
Impact: 1/5
Investering: 1/5

Het klimaatvraagstuk is complex. We twijfelen of wat we doen, als individu, echt een verschil kan maken. Het is nochtans alle hens aan dek. De klimaatverandering zal iedereen treffen. Maar ook iedereen kan ze bestrijden. Hoe krijgen we zoveel mogelijk burgers, organisaties en beleidsmakers zover dat ze massaal helpen het tij te keren?

Om op deze vragen antwoorden te vinden, legde de Koning Boudewijnstichting haar oor te luisteren bij acht sociale en humane wetenschappers in een reeks webinars. Hun kernboodschappen vatten we voor u samen in deze publicatie.

https://media.kbs-frb.be/nl/media/9268/2022_PUB_3835_WarmKlimaat

VERBREDEN VAN HET ENGAGEMENT VOOR HET KLIMAAT

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

WAAROVER GAAT HET?

Inclusieve en verbindende klimaatinitiatieven

Om een bijdrage te leveren aan een meer klimaatvriendelijke samenleving moedigt de Koning Boudewijnstichting de ontwikkeling aan van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Waarom?

Het engageren van burgers om zich mee in te zetten voor het klimaat is niet evident. Het communiceren van wetenschappelijke informatie, of onheilspellende beelden lijkt burgers onvoldoende aan te zetten tot actie. Soms werken dergelijke technieken zelfs ontmoedigend. Daarnaast herkennen velen zich onvoldoende in het bestaande aanbod van klimaatinitiatieven.

Verbindende methodieken zetten in op het connecteren met de waarden en identiteiten van verschillende doelgroepen. Het is daarbij belangrijk om een aantal zaken te begrijpen:

  • Vanuit welk referentiekader kijken individuen en gemeenschappen naar de wereld?
  • Welk taalregister hanteren ze?
  • Waarmee voelen ze zich verbonden?
  • Hoe ziet hun leefwereld eruit en hoe speelt klimaat daar een rol bij? Hoe kijken ze naar hun eigen mogelijkheden om acties te ondernemen?

Daarnaast is de inclusie van diverse doelgroepen (leeftijd, politieke overtuiging, culturele achtergrond, woonomgeving, socio-economische situatie, etc.) cruciaal, willen we een breed engagement bekomen. 

Hoe?

De Koning Boudewijnstichting hanteert verschillende instrumenten om de ontwikkeling van inclusieve en engagerende klimaatinitiatieven te stimuleren, zoals een projectoproep voor financiële steun, de organisatie van webinars met academici uit de humane en sociale wetenschappen, en studies.

Contact: info@kbs-frb.be