In 10 stappen naar een fietscultuur in jouw organisatie

Hoe kan je als werkgever je werknemers bewust laten kiezen voor de fiets zodat ze zich met plezier actief verplaatsen? Kortom, hoe creëer jij in jouw organisatie een échte fietscultuur?

  • Beginner
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 4/5
Investering: 4/5

1: Weet waarom je wil inzetten op de fiets en koppel hieraan een doelstelling

Samen streven naar een gemeenschappelijke doelstelling en weten waarom je het doet (welzijn, duurzaamheid,…) verhogen de kans op slagen.

2. Breng het fietspotentieel van jouw organisatie in kaart

Is er wel degelijk voldoende fietspotentieel om energie te steken in een sterk fietsbeleid? Wonen geïnteresseerde medewerkers ver van de organisatie, of net dichtbij? Nodigen de omliggende infrastructuur en verbindingswegen uit om te fietsen? Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden vooraleer je aan de slag gaat.

3. Stel een fietsteam samen

Een echte fietscultuur creëren, vraagt wat inspanning. Een team samenstellen van enthousiaste fietslovers is een belangrijke schakel. Zo kunnen deze tips door verschillende afdelingen worden uitgedragen: facilities, communicatie, HR, preventieadviseur,...

4. Creëer fietshelden

Zien fietsen, doet fietsen! Zet fietsende collega’s in de aandacht en laat leidinggevenden het goede voorbeeld geven.

5. Maak de fiets zichtbaar in je organisatie

6. Leg fietsers in de watten

Voorzie als werkgever het nodige comfort voor fietsende werknemers: een overdekte, liefst beveiligde fietsenstalling, laadpunten, lockers, douches en eventueel zelfs een droogruimte voor natte dagen. Zo hebben werknemers alvast geen uitvluchten om niet voor de fiets te kiezen.

7. Maak de fiets financieel aantrekkelijk voor medewerkers

Wat mensen vooral overtuigt om voor de fiets te kiezen, is het financiële voordeel. Een fiets kan aan medewerkers op een financieel aantrekkelijke manier worden aangeboden door fietsleasing of groepsaankoop. Als medewerkers daarbovenop een fietsvergoeding krijgen, wordt het pas echt interessant om te fietsen.

8. Laat medewerkers de fiets uittesten

Heel wat medewerkers overwegen om te fietsen, en in een duurdere elektrische fiets te investeren. Hen de praktische haalbaarheid laten ondervinden, is daarom essentieel. Dit kan onder andere door het organiseren van een testkaravaan (link ander artikel).

9. Informeer, stimuleer, enthousiasmeer

Als werkgever kan je heel wat leuke communicatie-acties organiseren om de fiets op de kaart te zetten in de organisatie. Het is belangrijk om daarbij te variëren, steeds in te zetten op een positieve boodschap en het thema fietsen levend te houden.

10. Zet proactief in op verkeersveiligheid

Meer fietsers, dat betekent helaas vaak ook meer fietsongevallen. Om fietsongevallen te vermijden in het woon-werkverkeer is het belangrijk proactief in te zetten op verkeersveiligheid. Dat kan via cursussen, sensibiliseringscampagnes en het uitdelen van gadgets die de zichtbaarheid verhogen.