Is elektrisch autorijden al betaalbaar?

Om echt door te breken is het niet alleen belangrijk dat elektrische wagens budgettair kunnen concurreren met auto's met een verbrandingsmotor (volgens de 'Total-cost-of-ownership'), maar ook dat een aantal belangrijke randvoorwaarden vervuld zijn. De onderzoekers van Transport & Mobility Leuven brengen alle randvoorwaarden voor een geslaagde elektrificatie in kaart. Jaarlijks evalueren ze hoe goed Vlaanderen op weg is om vanaf 2029 geen nieuwe wagens met verbrandingsmotor meer toe te laten.

  • Beginner
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 3/5
Investering: 3/5

Eerst en vooral: hoeveel verkochte nieuwe wagens zijn vandaag al elektrisch? Volgens de onderzoekers was in 2023 22% van de nieuwe wagens elektrisch. Als we de huidige groeicijfers extrapoleren naar 2029, dan stranden we op 82% van de verkochte wagens. Merk op dat de Vlaamse regering als doelstelling een marktaandeel van 100% in 2029 naar voren schuift. We zitten hier dus nog ver van af.

Laadpalen en co

Een andere belangrijke randvoorwaarde is uiteraard de beschikbaarheid van laadpalen. Hier lijkt het dat we in Vlaanderen alleszins tot in 2025 safe zitten. Volgens een Europese richtlijn heb je 1 laadpunt per 10 elektrische wagens nodig. Met 33.863 (semi)publieke laadpunten in maart 2024 is de doelstelling voor 2025 - rekening houdend met de verwachte groei in elektrische wagens - van 28.400 laadpunten al overschreden.

Naast het aantal laadpalen is de spreiding, maar ook het gebruiksgemak minstens even belangrijk. Daar is er zeker nog werk aan de winkel!

Uitfasering fossiel

Hoewel de Vlaamse regering een ban op nieuwe fossiele wagens heeft ingesteld vanaf 2029, heeft ze tot nu toe nog niets ondernomen om deze ban te implementeren. Ze heeft enkel gevraagd  aan de federale regering om te onderzoeken hoe de ban in praktijk gebracht kan worden. Bond Beter Leefmilieu geeft de Vlaamse regering daarom een waarschuwing op dit punt.