Klimaatactie nr 1: informeer jezelf

Leidt meer klimaatkennis ook automatisch tot klimaatactie? De meningen zijn verdeeld. Eén ding is wel zeker: een goed begrip van de oorzaken en de gevolgen van klimaatopwarming blijken fundamenteel te zijn om gericht te gaan handelen.

  • Beginner
  • Acties
  • Energie
Impact: 1/5
Investering: 2/5

In zijn boek '10 klimaatacties die werken' geeft Pieter Boussemaere eenvoudige stappen die jij kunt zetten om een positieve impact te maken op het milieu, zonder veel tijd of geld te investeren. Klimaatactie nummer 1? Jezelf informeren.

De oorzaken

Om de oorzaken van de klimaatopwarming te begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe het broeikaseffect werkt, welke rol CO₂ hierin speelt en wat het gebruik van fossiele brandstoffen teweegbrengt. We leggen het kort even uit.

Het broeikaseffect werkt als een soort deken dat warmte vasthoudt: broeikasgassen laten zonlicht door, maar houden de warmte vast die de aarde uitstraalt. Dit zorgt ervoor dat de planeet opwarmt. Van alle broeikasgassen heeft CO₂ de grootste impact vanwege zijn lange levensduur en de enorme hoeveelheden die vrijkomen door menselijke activiteiten.

Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool zijn op hun beurt de belangrijkste bron van deze CO₂-uitstoot. De verbranding hiervan voor o.a. energieproductie, transport en industrie is de grootste oorzaak van de extra broeikasgassen in onze atmosfeer en zijn daarmee een cruciale factor in de klimaatopwarming.

De gevolgen

De gevolgen van klimaatopwarming zijn ernstig en worden steeds duidelijker. Een paar graden meer of minder lijken misschien niet dramatisch, maar de gevolgen zijn enorm.

De gevolgen van klimaatverandering zijn divers en omvatten extreme hittegolven, toenemende weersextremen, het risico van uitsterven van planten- en diersoorten, en veranderingen in landgebruik en landbouwopbrengsten. Deze veranderingen zullen leiden tot economische problemen, een toename van vluchtelingenstromen en wereldwijde spanningen. Er is dringend actie nodig om de opwarming te beperken en rampzalige scenario's te voorkomen.

Hoeveel tijd hebben we nog?

De Europese wetgeving baseert zich op de wetenschappelijke inschatting van welke uitstoot nog ‘toelaatbaar’ is als we een onherroepelijke klimaatcatastrofe willen voorkomen. Voor 2030 is dat een vermindering met 55% van de uitstoot in vergelijking met 1990. Voor 2050 is dat volledige klimaatneutraliteit. De komende maanden bepaalt Europa het doel voor 2040. De gevraagde wetenschappelijke analyse ter voorbereiding van deze beslissing geeft aan dat we tussen de 90 en 95% van de uitstoot in vergelijking met 1990 zullen moeten halen om nog binnen de grenzen van een leefbaar klimaat te blijven.

Vergroot je klimaatkennis vandaag nog. Lees er alles over op:

  • De website van Pieter Boussemaere.
  • De Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatverandering.
  • De website van het Belgian Climate Centre
  • Heb je liever dat de kennis naar je toekomt, abonneer je dan op Ons Klimaat, de wekelijkse klimaatnieuwsbrief van de VRT.