Klimaatportaal, een schat aan informatie

Klimaatadaptatietools

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vind je veel informatie over de gevolgen van klimaatverandering. De site helpt je op weg om een groter project klimaatrobuust te maken.

  • Verkenner
  • Webinar
  • Biodiversiteit
Impact: 2/5
Investering: 1/5

Klimaatverandering en de gevolgen in jouw buurt

Op klimaatportaal vind je veel informatie over de gevolgen van de klimaatverandering. De gevolgen die we nu al ondervinden en de voorspelde klimaatscenario’s tegen 2030, 2050 en 2100.

De volgende thema’s komen aanbod:

  • Mogelijke gevolgen
  • Hitte
  • Droogte
  • Grondwater
  • Overstromingen
  • Wateroverlast
  • Zeespiegelstijging

Heb je een kaart nodig met data over één van deze thema’s, dan kan je terecht in de open data & kaartencatalogus.

Drie online tools om je project aan te passen aan het veranderende klimaat

Op klimaatportaal vind je drie online tools om beter inzicht te krijgen over klimaatadaptatieacties in jouw buurt of project.

Verken het effect van de klimaatverandering in jouw buurt.

Interessante tool om te kijken welke acties er mogelijk zijn in jouw buurt. Bijvoorbeeld wadi’s of groendaken. De tool gebruikt online kaarten en maakt een kosten en baten overzicht.

In deze tool kan je het effect van klimaatadaptieve maatregelen bekijken en vergelijken. Je krijgt ook een indicatie van de kosten.

Webinars over water

Je kan al de webinars over water van de VMM herbekijken via deze webpagina.