Klimaattransitie: ga het gesprek aan

Het oplossen van het klimaatvraagstuk hangt voor een groot deel af van keuzes en het gedrag van mensen.

  • Beginner
  • Acties
Impact: 1/5
Investering: 1/5

Ga het klimaatgesprek aan!

Missie en visie

KlimaatContact wil dat mensen kiezen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Niet omdat het moet, maar omdat ze die als beter zien.

We doen dit door klimaatcoaches op te leiden en te ondersteunen in het geven van een 6-delige workshopreeks. Deelnemers worden er geïnspireerd en geactiveerd om deel uit te maken van de klimaattransitie en het gesprek met anderen aan te gaan.

In de workshops maken we gebruik van de nieuwste inzichten uit de klimaatpsychologie. Deelnemers leren concrete technieken om beter te communiceren over klimaatverandering en de keuzes die we maken. Ze voeren positieve en verbindende klimaatgesprekken en beïnvloeden zo hun omgeving. Dit zorgt op termijn voor een sneeuwbaleffect. Eenmaal voldoende mensen zijn bereikt, worden klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal.

Kijk eens naar WWW.klimaatcontact.be

KlimaatContact is een Belgische vrijwilligersorganisatie gebaseerd op de principes en methode van Carbon Conversations International (VK) en KlimaatGesprekken (NL). Ze organiseren trainingen en workshops om mensen te motiveren om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Humor, hoop en handelingsperspectief staan hierbij centraal.

KlimaatContact werkt samen met jouw organisatie

KlimaatContact vzw biedt zowel inhoudelijke expertise in klimaatpsychologie en interpersoonlijke communicatie, als trainingsvaardigheden. Daarbij worden groepsdynamiek, creatieve werkvormen en coachingstools ingezet of aangeleerd. Ervaringsgericht leren staat centraal.

Neem gerust contact op voor een verkennend gesprek:

https://klimaatcontact.be/cont...;