Koolstofvoetafdruk bepalen

Je kan de “carbon footprint”, de koolstofvoetafdruk of de impact die jouw onderneming heeft op klimaatverandering bepalen. Dat doe je aan de hand van een inventaris over Scope 1, 2 en 3 volgens het Broeikasgas Protocol, de internationale standaard.

  • Verkenner
  • Acties
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 3/5

Klimaatimpact van gebouwen in gebruiksfase

De klimaatimpact van gebouwen houdt rekening met de emissies die de installaties in dat gebouw veroorzaken tijdens de gebruiksfase. Daarin zitten vervat: de emissie van gasketels, het lekken van koelmiddelen uit warmtepompen (airco’s), …

Dit vormt onderdeel van de directe emissie, de zogenaamde scope 1 emissies.

Hulp bij bepaling van de koolstofvoetafdruk

Informeer bij VERSO voor het volgen van een traject ter bepaling van de volledige voetafdruk van jouw organisatie. Aan de hand van de inventaris van de koolstofvoetafdruk van jouw organisatie kan je nagaan waar de meeste impact ligt en hoe je die impact kan reduceren. Je kan er ook je geplande acties en financieel plan mee onderbouwen.

Klimaatimpact van mobiliteit

Ook de klimaatimpact van mobiliteit vormt een belangrijk deel van de koolstofvoetafdruk van jouw onderneming. Dit beslaat de impact van bedrijfsvoertuigen (Scope 1), het woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen, transport van goederen, e.a. (Scope 3)

Klimaatimpact van energieverbruik van gehuurde gebouwen

Als we gebouwen huren, dan vormt het energieverbruik van deze gebouwen ook een belangrijk onderdeel van de klimaatimpact van onze onderneming. Dit is voorwerp van Scope 3 (Categorie 8) in de inventaris volgens het Broeikasgas Protocol.

Klimaatimpact van energieverbruik van door onze onderneming verhuurde gebouwen

Als we gebouwen verhuren aan derden, dan vormt het energieverbruik van deze gebouwen ook een onderdeel van de klimaatimpact van onze onderneming. Dit is voorwerp van Scope 3 (Categorie 13) in de inventaris volgens het Broeikasgas Protocol.

Greenhouse Gas Protocol

Het Greenhouse Gas protocol of broeikasgasprotocol is de internationale standaard voor het bepalen van de broeikasgasvoetafdruk van een onderneming. Het omvat directe emissies (Scope 1) en indirecte emissies (Scope 2 en 3) van alle activiteiten uit de waardeketen van de onderneming. 

Bron: Greenhouse Gas Protocol

Ondersteuning bij de bepaling van de koolstofvoetafdruk van de onderneming

Heb je graag ondersteuning ter bepaling van de koolstofvoetafdruk van de onderneming, geef dan een melding op info@verso-net.be . Verso ondersteunde eerder een traject waar 6 sociale ondernemingen via verschillende workshops geholpen werden ter bepaling van hun koolstofvoetafdruk. Bij voldoende interesse kan dit traject eventueel herhaald worden. Geef dus zeker je interesse door.