Laadpunten voor elektrische voertuigen

De omschakeling van voertuigen met verbrandingsmotor naar elektrische voertuigen gaat gepaard met de behoefte aan laadpunten waar we snel of traag kunnen laden.

  • Verkenner
  • Acties
  • Energie
  • Mobiliteit
Impact: 4/5
Investering: 2/5

Is snel kunnen laden altijd nodig?

Snel laden kan handig zijn als je slechts korte tijd beschikbaar hebt om alweer te kunnen vertrekken. Maar vaak is dat niet eens nodig omdat het voertuig toch enige tijd geparkeerd kan blijven, bijvoorbeeld tijdens een werkdag over tijdens de nacht. Dan is traag laden voldoende. Traag laden is beter voor de levensduur van de batterij. Als we voor alle wagens steeds snel zouden willen laden, dan geraakt het elektriciteitsnet ook overbelast. Daarom is het best om steeds zo traag als mogelijk te laden. Meer nog, kunnen we het tijdstip van laden afstemmen op het moment dat we zelf energie opwekken, bijvoorbeeld via een eigen PV-installatie – dan hebben we de beste toepassing.

Welk vermogen is nodig?

Traag laden kan al éénfasig op 10A en 220V of 2,2kW. Biedt de laadinstallatie driefasig laden aan op 16A en 220V, dan is het vermogen zo’n 11 kW. Als je één uur laadt aan 11 kW heb je je batterij met 11 kWh bijgevuld. Voor een batterij van 44 kWh heb je dus vier uur nodig bij een laadvermogen van 11 kW.

11kW is een standaardwaarde voor traag laden. Sommige laadpunten bieden driefasig 32A en 220V hetgeen 22 kW oplevert.

Snelladers op snellaadstations gaan nog hoger tot zelfs boven de 100kW. Weet dat snel laden duurder aangerekend wordt.

Wat betekent “vehicle-to-grid”?

We spreken vaak over het opladen van de batterij van elektrische wagens maar we kunnen ze ook via de kabel ontladen, bijvoorbeeld als we de wagen, geconnecteerd en met volle batterij willen gebruiken om het huishoudelijk net mee te voeden en er een warmtepomp te laten op draaien. Die technologie is al beschikbaar en zal in de toekomstig steeds nuttiger worden naarmate we meer hernieuwbare energie op ons elektriciteitsnet gebruiken (met een wisselend patroon) en meer elektrische wagens beschikbaar hebben. Dan kunnen we de elektrische wagens ook als batterij-opslag inzetten en in twee richtingen gebruiken. Het ontladen van een autobatterij noemen we “vehicle-to-grid” omdat we energie vanuit het voertuig overplaatsen naar het elektrisch net voor nuttig gebruik op dat moment.

Wat betekent slim laden?

“Dom laden” is je wagen aankoppelen aan het laadpunt en er komt meteen energie uit het laadpunt aan de maximale capaciteit tot je batterij vol is. “Slim laden” of “smart charging” betekent dat het systeem het laadpatroon afstemt op basis van enkele parameters. Je zal dan bij aankoppeling van de kabel moeten aangeven wanneer je opnieuw wil kunnen vertrekken en hoeveel de batterij dan moet bijgeladen zijn. Het systeem bekijkt dan wanneer het beste moment is om een bepaald vermogen naar je wagen te sturen zodat je op het aangegeven moment voldoende bent opgeladen om de gewenste afstand te kunnen afleggen. Het systeem zal dan communiceren met je wagen. Het systeem zal het vermogen ook verdelen over meerdere slimme laadpunten. Slim laden wordt steeds meer nodig om de overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden en om een betere afstemming te kunnen maken met de beschikbaarheid van hernieuwbare energie.

Is het plaatsen van PV-panelen nuttig als je ook laadpunten hebt?

Het is altijd nuttig om PV-panelen te hebben. Dat nut wordt alleen maar groter als je ook laadpunten voor elektrische wagens hebt. De combinatie van PV-panelen en laadpunten wordt optimaal als je gaat “slim laden” omdat je dan je laadsnelheid kan laten aanpassen aan de beschikbaarheid van energie uit de PV-panelen. Die afstemming zal steeds meer nuttig worden.