Labels, een duurzame keuze?

Labelinfo is de online databank voor duurzaamheidslabels. Elk label wordt uitgelegd en beoordeeld. Op die manier kan je een bewuste keuze maken voor nieuwe aankopen. Je vindt er ook gemakkelijke vergelijkingstabellen, bijvoorbeeld voor papier.

  • Beginner
  • Blog
Impact: 2/5
Investering: 1/5

De valkuil van de labels: ze vertellen iets maar niet alles...

Labels hebben zeker hun waarde, maar ze zijn zeker niet zaligmakend. Labels kunnen zelfs misleidend zijn doordat ze maar een deeltje van het geheel beslaan, terwijl duurzaamheid best bekeken wordt op een breed niveau. Enkele voorbeelden:

  • De verpakking van Fairtrade zon-geroosterde koffie vermeldt “0% CO2”: kunnen we hieruit besluiten dat deze koffie klimaatneutraal is? Helemaal niet. Die 0% CO2 slaat op het proces van branden van de koffie dat elektrisch met zonenergie is gebeurd in plaats van traditioneel met gasbranders. Over de levenscyclus van de koffie zijn er echter nog andere aspecten die verantwoordelijk zijn voor CO2-emissies zoals bijvoorbeeld mogelijke ontbossing (“land use and land use change”), emissies bij landbewerking, bemesting, oogst transport, bewaring en verpakking. De totale voetafdruk van koffie is ca 17 kg CO2 per kg koffie. Door het branden elektrisch op PV-energie en niet met gasbranders te doen wordt daar ca 1 a 1,5 kg CO2 per kg koffie van afgehaald. Dat is zinvol! Maar klimaatneutraal kunnen we de koffie niet noemen...
  • Papier met “climate neutral paper”-label is papier waarvan de producent beweert dat de niet vermijdbare emissies gecompenseerd werden door off-setting projecten. Off-setting projecten zijn echter vaak niet transparant en betekenen vaak niet dat er ergens CO2 uit de atmosfeer is teruggenomen ter compensatie van emissies (bijvoorbeeld door nieuwe bosaanplanting). Vaak worden daar projecten met “vermeden emissies” of klimaatbeschermingsprojecten voor gebruikt.