Leren werken met de Common Good Matrix

Intro Common Good Matrix

De Common Good Matrix is een holistisch meet- en transitie instrument dat organisaties helpt om vanuit het perspectief van alle stakeholders, menselijke waarden en ecologische duurzaamheid te integreren in de strategische fundamenten en dagelijkse praktijk van de organisatie.

ECG toont jouw organisatie de weg naar een goed leven voor iedereen, op een gezonde planeet

Je kan er meteen mee aan de slag.

  • Verkenner
  • Blog
Impact: 4/5
Investering: 4/5

Economy for the Common Good (ECG)

Economy for the Common Good (ECG) of Gemene Goed Economie is een economisch model uitgewerkt door Christian Felber, Oostenrijks professor, auteur en activist, om naar de economie te kijken vanuit het standpunt van het algemeen belang. Economie staat ten dienste van het algemeen belang, een goed leven voor iedereen op een gezonde planeet. Dit model vertrekt vanuit de combinatie stakeholders versus maatschappelijke waarden om de maatschappelijke relevantie en de duurzaamheid van organisaties en bedrijven te beschrijven, te evalueren en te helpen evolueren. https://www.ecogood.org/

De Common Good Matrix

De Common Good Matrix vertrekt vanuit vier fundamentele waarden: (1) menselijke waardigheid (inclusie, diversiteitsbeleid, arbeidsomstandigheden, organisatiecultuur), (2) solidariteit en sociale rechtvaardigheid (toegang verzekeren tot producten en diensten voor kwetsbare groepen, faire prijzen, gelijke kansen), (3) ecologische duurzaamheid (ecologische voetafdruk, milieu-impact, gebruik van grondstoffen, aankoopbeleid, werknemersmobiliteit), (4) transparantie en medezeggenschap (inspraak van medewerkers, multi-stakeholderparticipatie, besluitvormingsprocessen). Deze waarden worden bekeken vanuit het perspectief van 5 stakeholdergroepen: niet alleen de klanten en medewerkers, maar ook de leveranciers, eigenaars en de maatschappelijke omgeving, en bij uitbreiding de planeet als geheel. Dit levert een matrix van 20 topics die a.h.v. een aantal vragen geëvalueerd worden.

Aan de slag met het Common Good Balance Sheet

De Common Good Matrix beschrijft 20 Common Good thema’s. Opgebouwd rond de vijf belangrijkste stakeholdergroepen. Al de duurzame doelstellingen (SDG’s) zitten vervat in deze matrix.

Je kan zelf online aan de slag met hulp van het handboek, de template om een rapport op te stellen, de rekentool en extra informatie. Op deze pagina vind je alle informatie.

Of kies voor de hulp van een consultant. In Vlaanderen vind je meerdere consultants die vertrouwd zijn met dit model.

Snelle test om te weten of ECG iets is voor jouw organisatie

Het volledige Common Good Rapport vraagt tijd en de nodige reflectie. Hier vind je een snelle test van 30 minuten om te ontdekken of ECG bij jouw organisatie past. Je leert wat er komt kijken bij het opstellen van het ECG Balance Sheet en krijgt al een eerste zicht op hoe jouw organisatie scoort.

Hoor het van iemand anders

Wat heeft ECG voor anderen betekend? Bekijk deze interviews.

Vergelijking van duurzaamheidstools

Het UCLL heeft een onderzoek uitgevoerd waarin verschillende duurzaamheidstools – Future-Fit, Economy for the Common Good, Sustatool, B-Corp - met elkaar vergeleken worden. 

Je kan het rapport raadplegen op https://www.cimio.ucll.be/rapport-duurzaamheidstools

Introductie in het gebruik van de Common Good Matrix

Om te verkennen of men met een tool zoals de Common Good Matrix aan de slag wil gaan, is het interessant om wat ondersteuning te krijgen bij het gebruik van deze open-source methodologie. Verso overweegt momenteel de opzet van een ééndagsworkshop om sociale ondernemingen op weg te helpen met de Common Good Matrix. Stuur een berichtje naar info@verso-net.be als je interesse hebt om deel te nemen.