Maak de bereikbaarheid van je site(s) bekend met een bereikbaarheidsfiche!

Met een bereikbaarheidsfiche informeer je alle nieuwe bezoekers over hoe ze de site kunnen bereiken met verschillende vervoermiddelen.

 • Beginner
 • Acties
 • Mobiliteit
Impact: 1/5
Investering: 1/5

Wat is het en wat is het doel?

De bereikbaarheidsfiche vat op een grafische manier alle mogelijkheden samen om jouw organisatie te bereiken: haltes van het openbaar vervoer, deelsystemen, fietsroutes, mobiliteitsvoorzieningen,...

Een concreet voorbeeld ter illustratie.

Op deze manier spoor je medewerkers en bezoekers aan om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar je locatie te komen. En dat zonder dat ze alles zelf moeten uitzoeken.

Hoe gebruik je een bereikbaarheidsfiche?

Een bereikbaarheidsfiche kan je op verschillende manier gebruiken:

 • Gebruiken op uitnodigingen
 • Meesturen bij vergaderverzoeken aan medewerkers van andere vestigingen of bezoekers
 • Op de website plaatsen
 • Delen met nieuwe medewerkers tijdens onboarding procedure
 • ...

Nog enkele nuttige tips

 1. Checklist voor volledige bereikbaarheidsinfo
 2. Zorg ervoor dat de informatie steeds up-to-date is om verwarring te vermijden. Ook bij werken in de buurt.
 3. Doe voor de opmaak van een bereikbaarheidsfiche beroep op organisaties die hier ervaren in zijn.