Met ecodesign leer je denken in levenscycli

Ecodesign is een ontwerpreflex, waarbij je bij het ontwerp van een product, de gehele levenscyclus van het product overloopt en de juiste keuzes maakt.

  • Verkenner
  • Blog
  • Materialen
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Wat is ecodesign?

Ecodesign is een ontwerpreflex, waarbij je bij het ontwerp van een product, de gehele levenscyclus van het product overloopt. Je bekijkt daarbij hoe je in elke fase de milieu-impact van het product zo laag mogelijk kan houden. Veel van de uiteindelijke milieu-impact van een product wordt immers vastgelegd tijdens het ontwerpproces. In de latere levensfasen van een product heb je daar veel minder invloed op.

Wat is de link van ecodesign met de circulaire economie?

Ecodesign omvat ook circulair design of het ontwerpen van producten voor de circulaire economie. Omdat je de levenscyclus van een product in kaart brengt, kan je er immers voor zorgen de gebruikte materialen zo optimaal mogelijk in cycli te houden. Wist je dat er jaarlijks een Ecodesign Award wordt uitgereikt in het kader van de Henry van de Velde Awards van Flanders DC? Met een straf product kan je zelf ook meedoen en maak je mogelijk kans om laureaat te worden!

Ecodesign by OVAM is het Vlaams expertisepunt voor ecodesign.

https://ecodesign.vlaanderen-c...;

Alles over de Henry van de velde Awards kan je hier vinden.

https://henryvandevelde.be/nl&...;

Foto: beeld ontwerptafel algemeen of awards