Milieuverantwoorde voeding, is dat moeilijk?

De voedingsdriehoek geeft aan welke voedingsmiddelen we voor onze gezondheid vaak mogen eten. En welke best wat minder. Wist je dat je deze redenering kan doortrekken voor onze planeet?

  • Beginner
  • Infographic
  • Voeding
Impact: 1/5
Investering: 1/5

Eten volgens de voedingsdriehoek is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de planeet!

Voeding heeft op verschillende vlakken een impact op onze planeet:

  • Uitstoot van broeikasgassen
  • Gebruik van gronden
  • Verbruik van water
  • Impact op (wereldwijde) biodiversiteit
  • Impact op lucht-, water- en bodemkwaliteit.

De afbeelding hieronder geeft die impact simpel weer. Het vormt een goede basis voor jouw voedingskeuzes. Smakelijk!

Impact op de planeet van voeding

Gezond eten : wat is dan nu precies? En hoe kan je ook milieuverantwoorde keuzes maken?

In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den

duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde en milieuverantwoorde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek.

Het resultaat is een realistisch en wetenschappelijk onderbouwd model dat rekening houdt met de actuele eetgewoonten in Vlaanderen.

In het rapport “Aanbevelingen en handelingsperspectieven voor een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon (2021)” staan richtlijnen die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. En die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Gezond en milieuverantwoord eten gaan namelijk heel sterk hand in hand

Kijk eens naar:

https://www.gezondleven.be/files/Gezond-leven-2017-Basistekst-voedingsdriehoek.pdf.