Mobiliteitsenquête

Participatie verhoogt de kans dat het mobiliteitsbeleid leidt tot gedragsverandering bij medewerkers op lange termijn. Een vorm van participatie is het bevragen van medewerkers in een mobiliteitsenquête.

  • Verkenner
  • Acties
  • Mobiliteit
Impact: 2/5
Investering: 2/5

Federale mobiliteitsenquête

Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij Belgische organisaties die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers. Dit is het ideale moment om niet enkel HR-data te verzamelen, maar ook een bevraging te organiseren bij medewerkers.

Wat kan je allemaal bevragen?

In een mobiliteitsenquête kan je polsen naar volgende zaken:

  • Huidig verplaatsingsgedrag van de medewerkers. Zowel voor hun woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen
  • In welke mate ze open staan om hun mobiliteitsgedrag te veranderen en welke duurzame vervoersmodi hen het meeste aanspreken
  • Welke maatregelen hen zouden overtuigen om zich in de toekomst meer met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen

Enkele tips

  • Hou je enquête beknopt. Een te lange enquête zorgt ervoor dat mensen afhaken
  • Denk goed na over welke informatie je nodig hebt om de juiste beslissingen te kunnen maken
  • Maak gebruik van een praktische tool die de verwerking nadien makkelijk maakt
  • Adviesbureaus in mobiliteit hebben veel ervaring met het afnemen van mobiliteitsenquêtes en kunnen je organisatie hierin ondersteunen