Moeten we allemaal kleiner gaan wonen?

Vlaanderen is volgebouwd. Én steeds komen er mensen bij. Hoe lossen we dit op? Minder ruimte voor natuur? Of allemaal kleiner gaan wonen? Stedenbouwkundige Tom Coppens (UAntwerpen) vertelt je waarom open ruimte zo belangrijk is, waarom een betonstop noodzakelijk is en hoe we dit gaan omzetten in de praktijk.

  • Beginner
  • Podcast
  • Biodiversiteit
Impact: 3/5
Investering: 1/5

Video Universiteit van Vlaanderen

https://www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast/moeten-we-allemaal-kleiner-gaan-wonen

Tom Coppens wou altijd al professor worden én hij werd het ook: hij is professor stedenbouw en ruimtelijke planning. Als kind zag hij voor zichzelf een toekomst als uitvinder, zoals professor Barabas uit Suske en Wiske. Op jonge leeftijd deed hij heel wat wetenschappelijke experimenten, soms ook weinig doordachte. Zo wilde hij een zelfgemaakte parachute, gemaakt uit vuilniszakken, testen door van de trap te springen. Het zweefvermogen was zo miniem dat hij er een hersenschudding aan overhield. Een zelfgemaakte spoel van koperdraad bleek niet te werken als magneet, maar deed wel de elektrische installatie van de buren afspringen. Als student ingenieur-architect raakte hij al geïnteresseerd in de maatschappelijke aspecten van bouwen en wonen. En zo kwam hij in de opleiding ruimtelijke planning en stedenbouw terecht. Wat hem vooral interesseerde, waren de politieke en sociale aspecten. Er moet meer en betere open ruimte komen, maar daar zijn niet altijd voldoende overheidsmiddelen voor. Tom Coppens mee na over oplossingen. Hij onderzoekt hoe ook de private sector, burgers en ondernemers kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van open ruimte, ook financieel.

Universiteit van Vlaanderen

Bij Universiteit van Vlaanderen vinden we dat wetenschap voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom maken wij video’s en podcasts waarin de meest begeesterende wetenschappers van alle Vlaamse universiteiten lesgeven.