Ondersteuningsinstrumenten en stand van zaken zorgpatrimonium

Het VIPA en het VEB hebben samen een one-stop-shop opgezet om de zorgsector in zijn energietransitie te ondersteunen: één adres voor je energiescan of -audit, ventilatie-audit, zomercomfortanalyse, EPC NR …

Ivan De Boom (VIPA) en Maureen Van den Meerssche en Joris Van den Broek (VEB) lichtten op 14 juni 2023 tijdens de studiedag ‘Energietransitie in de welzijns- en zorgsector' kort de uitkomst van het energetisch masterplan toe, de uitkomst van de energiescan. Ten slotte kun je dankzij TERRA een blik werpen op het evolutieverbruik van het zorgpatrimonium in zijn geheel.

  • Verkenner
  • Webinar
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 3/5