Opwekking groene stroom

Met PV-panelen zet je zonne-energie om in elektriciteit. Een omvormer vormt de energie die als gelijkstroom geproduceerd wordt om in wisselstroom aan 50 Hz zodat ze op bruikbaar wordt in het stroomnet.

  • Beginner
  • Acties
Impact: 4/5
Investering: 1/5

Moeten panelen altijd op het zuiden gericht staan?

Panelen richt je naar de zon, maar vermits de zon niet steeds op dezelfde plaats staat moet je kiezen. Plaats je panelen gericht op het zuiden dan heb je een hoge piekproductie op de middag. Oriënteer je je panelen op verschillende richtingen, dan krijg je een productie met een betere spreiding over de ganse dag.

Waarom is het goed om de zelfgeproduceerde energie ook zelf te gebruiken?

Energie die je zelf produceert maar niet gebruikt wordt in het elektriciteitsnet geïnjecteerd. Daar krijg je wel een vergoeding voor maar die is veel lager dan wat je betaalt als je elektriciteit van het net afneemt. Daarom is het beter om die energie zelf te gebruiken. Dat kan door de oriëntatie van de panelen beter op verbruik af te stemmen maar ook door energieverbruikers (vb warmtepomp of EV-laadpunten) te laten werken op de momenten dat er PV-energie beschikbaar is.

Wat gebeurt er met de energie die we op het net injecteren?

Energie die op het elektriciteitsnet geïnjecteerd wordt moet altijd ergens verbruikt worden omdat het net zelf geen opslagcapaciteit heeft. Als iedereen op dezelfde momenten energie op het net injecteert terwijl er op dat moment minder afgenomen wordt, dan is het net oververzadigd en werken er prijsmechanismen (op het midden- en hoogspanningsnet) die elektriciteit goedkoop maken zodat afnemers gestimuleerd worden om net dan elektriciteit af te nemen. Om momenten met weinig hernieuwbare energie uit zon en wind speelt het omgekeerde fenomeen en wordt energie afnemen extra duur. Daarom wordt in de energietransitie - met een steeds groter aandeel aan hernieuwbare energie met wisselend patroon afhankelijk van het weer – zoveel nadruk gelegd op de afstemming van vraag en aanbod van energie.

Hoe rendementsvol zijn PV-panelen?

PV-panelen zetten zonne-energie slechts voor ca 20% om in elektrische energie. De overige 80% wordt omgezet in warmte, die niet altijd bruikbaar is. Om een deel van die 80% ook nuttig te kunnen gebruiken bestaan er ook gecombineerde panelen. Die benutten naast de elektriciteit ook een deel van de warmte.

PV-panelen wekken meer elektriciteit op als ze niet te warm zijn. Ze presteren dus beter als ze op een vegetatiedak liggen, omdat dat koelere daken zijn.

Kunnen PV-panelen ook op een groendak of vegetatiedak geplaatst worden?

Jazeker, PV-panelen kunnen ook op een groen- of vegetatiedak geplaatst worden. Het is zelfs zo dat hun rendement hoger is omdat dergelijke daken minder snel opwarmen.

Is het verstandig om PV-panelen te plaatsen op een niet gëisoleerd dak?

Als je PV-panelen plaatst dan is het natuurlijk verstandig om eerst te zorgen voor een goede dakisolatie. Zo vermijd je dat je al na enkele jaren de PV-panelen moet verplaatsen om isolatie te kunnen aanbrengen. Kan de dakisolatie langs de onderzijde aangebracht worden, bijvoorbeeld tussen een keperstructuur, dan is er strikst genomen geen bezwaar, maar de gouden wijsheid blijft wel: eerst behoefte aan energie verminderen, en daarna kijken hoe je hernieuwbare energie kan aanwenden.

Verplichting PV-panelen voor grootverbruikers in Vlaanderen

Onlangs heeft de Vlaamse regering beslist data grotere verbruikers hernieuwbare energie moeten laten installeren. Dit wordt verplicht voor verbruikers vanaf 250 MWh per jaar, voor overheidsgebouwen en vanaf 1 GWh per jaar voor andere eigenaars, erfpachters en opstalhouders van gebouwen met een elektriciteitsafnamepunt.

De verplichting geldt tegen 30 juni 2025. Vanaf 2030 wordt een verruiming verwacht. Ook gebouwen met een lager verbruik zullen moeten voorzien in eigen energieopwekking – vanaf 100 MWh per jaar voor publieke gebouwen..

Hoe groter de dakoppervlakte is, hoe meer zonnepanelen vereist zijn.

Voor publieke gebouwen gelden er dus strengere voorwaarden omdat overheden geacht worden het goede voorbeeld te tonen.

Meer info op:

https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/verplichting-zonnepanelen-voor-gebouwen-met-hoge-elektriciteitsafname

Je vindt er ook informatie over de webinars die VEKA hieromtrent organiseert.