Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

De nieuwe regels rond EPC Niet Residentieel

Sinds 1 januari 2023 is het nieuwe EPC Niet Residentieel (EPC-NR) verplicht bij aankoop, erfpacht opstal én verhuur. Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPN NR of EPC kNR) om aan de uithangplicht te voldoen. Dit EPC NR zal het huidige EPC Publiek vervangen.

  • Beginner
  • Blog
  • Energie
Impact: 1/5
Investering: 1/5

Renovatieverplichting bij overdracht

De renovatieplicht bestaat uit twee onderdelen, en aan beide moet worden voldaan binnen de 5 jaar na verkoop (en andere overdrachten, open definitie), erfpacht en opstalrecht:

  • een minimaal maatregelenpakket
  • een minimaal te behalen energielabel

Sinds 1 januari 2023 moet naast het minimale maatregelenpakket de gebouweenheid binnen de 5 jaar na verkoop (en andere overdrachten, open definitie), erfpacht en opstalrecht, een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% (of label E) behalen. Het label moet worden aangetoond met een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen.

Als eigenaar kan je zelf beslissen welke extra maatregelen je neemt om het energielabel te behalen. Op die manier bepaal je zelf welke maatregelen het meest kostenefficiënt zijn of het beste passen bij de energetische renovatie van je pand. Niet-residentiële gebouwen hebben namelijk uiteenlopende kenmerken en verschillen sterk in gebruik: niet alle isolatiemaatregelen of installatietechnieken zijn even efficiënt voor elk gebouw.

Er zijn uitzonderingen voor kleine niet-residentiele gebouweenheden.

Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouweenheden kunnen kiezen voor een aangepast traject, dat is afgestemd op de typische eigenschappen en noden van deze eenheden.

Ofwel kiezen ze voor het algemene traject dat van toepassing is op alle niet-residentiële gebouwen, met het Energieprestatiecertificaat Niet-Residentieel (EPC NR) en de verplichtingen voor niet-residentiële gebouweenheden.

Ofwel kiezen ze voor een aangepast traject, met een Energieprestatiecertificaat voor kleine Niet-Residentiële eenheden (EPC kNR) en verplichtingen specifiek afgestemd op kleine niet-residentiële gebouweenheden (zie: Renovatieverplichting voor kleine niet-residentiële gebouwen).

Er zijn heel wat maatregelen voor financiële bij de renovatie.

Informeer je op de website van VEKA!