Slim en fair parkeerbeleid

Een slim parkeerbeleid is een belangrijke schakel in een duurzaam mobiliteitsbeleid.

  • Expert
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 3/5
Investering: 3/5

Hoge parkeerdruk vertrekpunt om te werken rond duurzame vervoersmodi

Een vaak terugkomende reden voor werkgevers om te werken rond duurzame mobiliteit is een hoge parkeerdruk op de eigen site. Door het tekort aan parkeerplaatsen worden werknemers verplicht om op zoek te gaan naar alternatieven. Meteen het perfecte moment om als organisatie een shift te realiseren richting het openbaar vervoer en de fiets.

Doel van parkeermanagement

Met een parkeerbeleid wil je als werkgever parkeerplaatsen optimaal benutten en ze beschikbaar houden voor medewerkers die ze het meeste nodig hebben. Dat zijn de medewerkers die geen haalbare alternatieven hebben voor hun woon-werkverkeer of waarvan hun job het noodzakelijk maakt om zich te verplaatsen met de wagen.

Wat houdt een slim en fair parkeerbeleid in?

Een parkeerbeleid kan uit verschillende onderdelen bestaan:

  • Een reservatiesysteem waarbij plaatsen worden toebedeeld aan medewerkers. Er zijn heel wat tools (Commuty, Q-Park,… ) op de markt die het mogelijk maken parkeerplaatsen voor een (halve) dag te reserveren. Dit zorgt voor voorspelbaarheid en vermindert frustraties.
  • Een reservatiesysteem is bovendien fair als de toewijzing van parkeerplaatsen gebeurt op basis van objectieve mobiliteitscriteria. Medewerkers die te ver wonen om met de fiets te komen of heel lang onderweg zijn met het openbaar vervoer krijgen zo voorrang. Ook medewerkers die zich omwille van medische redenen enkel met de wagen kunnen verplaatsen, komen bovenaan de rangschikking
  • Sommige werkgevers vinden het moeilijk deze criteria objectief te bepalen en verkiezen een systeem met credits. Elke medewerker krijgt evenveel parkeercredits. Zodra die opgebruikt zijn, hebben medewerkers geen toegang meer tot de parking.
  • Door parkeerplaatsen te voorzien voor carpoolers stimuleer je medewerkers samen te rijden en zorg je voor een lagere parkeerdruk.
  • Stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer. Een parkeerbeleid is logischerwijs gelinkt aan het algemeen mobiliteitsbeleid. Alternatieven worden bijvoorbeeld (financieel) aantrekkelijk gemaakt.