Subsidies voor duurzaam waterbeheer

Soms is het wat zoeken waar en of je subsidies kan aanvragen voor duurzame (water) projecten. We helpen je graag op weg met dit overzicht.

  • Expert
  • Blog
  • Water
Impact: 4/5
Investering: 2/5

Ecologiepremie+

VLAIO geeft subsidie voor ondernemingen die investeren in ecologische maatregelen die op de LTL-lijst staan. Je vindt alle informatie terug op deze webpagina.

Strategisch ecologiesteun (STRES)

Gaat jouw organisatie investeren in specifiekere, grotere “strategische” spitstechnologie dan kan je subsidie bekomen van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Lees er hier alles over. Deze steunregel is een aanvulling op de ecologiepremie+ waarnaar hierboven wordt verwezen.

Premie voor het plaatsen van regenwaterinstallatie

Heel wat gemeenten geven subsidie voor de installatie van een regenwaterput. Neem contact op met de plaatselijke milieudienst of technische dienst voor meer informatie over de voorwaarden en procedure.

Je kan ook al eens zoeken via https://www.premiezoeker.be/. Kies de categorie ‘Rond het huis’ en vink ‘Regenwater, afvalwater’ aan in de categorie ‘Bouwen en verbouwen’.

Premie voor waterinfiltratie

Al dat grijs, beton en verharding in Vlaanderen is niet goed voor de infiltratie van water in onze grondlagen. Via deze website van Fluvius kan je nagaan of je in jouw gemeente een premie kan aanvragen voor de installatie van infiltratievoorzieningen bij particuliere woningen.