Ventilatie

Ventileren is nodig omdat we verse lucht en zuurstof nodig hebben. Op welke manieren kunnen we ventileren?

  • Beginner
  • Acties
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Wat is ventilatie type C en C+?

Bij een ventilatie type C wordt de verse lucht via raamroosters binnengelaten en wordt de gebruikte binnenlucht via een ventilator onttrokken en naar buiten afgevoerd. Bij dit type trek je dus altijd de lucht van buiten naar binnen zonder behandeling of filtering. In de winter is dat koude lucht, hetgeen dus energieverliezen veroorzaakt en ook oncomfortabel kan zijn. Hoe harder de ventilator de gebruikte lucht afzuigt, hoe meer lucht van buiten via de raamroosters naar binnen getrokken wordt.

Bij ventilatie type C+ wordt nagegaan hoeveel verse lucht er precies nodig is en stemt men het ventilatiedebiet daarop af. Zo wordt enkel veel lucht afgezogen als er veel volk is of veel vocht in de badkamer geproduceerd wordt. Is er weinig verse lucht nodig, dan gaat het ventilatiedebiet naar beneden. Zo wordt op een slimme manier vermeden dat er veel energie verloren gaat via ventilatie op momenten dat er weinig ventilatie nodig is.

Zowel bij type C als C+ verliezen we dus warmte.

Raamroosters kunnen omgevingsgeluid van buiten naar binnen toelaten, wat in de stad een overlast kan betekenen.

Wat is ventilatie type D en D+?

Bij ventilatie type D worden geen raamroosters gebruikt. Dit type wordt ook balansventilatie genoemd. Een ventilatie-unit zorgt zowel voor de toevoer van verse lucht als de afvoer van gebruikte lucht. Een ventilatie-unit met warmterecuperatie recupereert de warmte van de gebruikte lucht en geeft die via een warmtewisselaar af aan de lucht die wordt toegevoerd. Zo krijg je een ventilatiesysteem dat ook energetisch optimaal is.

Het nadeel van dit systeem is dat je meer kanalen nodig hebt om de lucht zowel toegevoerd als afgevoerd te krijgen. Daar staat tegenover dat je geen raamroosters nodig hebt.

Bij type D heb je in de winter geen koude lucht die via raamroosters binnenkomt, hetgeen ook een comfortwinst betekent.

Bij type D+ wordt het ventilatiedebiet (zowel van toevoer als afvoer) afgestemd op de noden (aanwezigheid van mensen of veel vocht in de badkamer) zodat ook het energieverbruik van de ventilator beperkt wordt. Dit is een optimaal systeem.

Hoe bepaal ik mijn keuze voor ventilatie type C, C+, D of D+?

Om ventilatie type D te kunnen toepassen moet je luchtkanalen kunnen inbrengen voor de toevoer van verse lucht in de droge ruimtes. Dat kan in geval van ventilatie vaak problematisch zijn. Raadpleeg een deskundige.

Zijn er manieren om de energie bij een ventilatie type C of C+ toch nog terug te winnen?

In principe wordt de (warme) afgezogen lucht zondermeer afgevoerd naar buiten zonder warmterecuperatie. Maar de zogenaamde warmtepompboilers maken sanitair warm water aan door de warmte te onttrekken aan de warme afgezogen lucht. Zo wordt de warmte van de afgezogen lucht toch nog nuttig gebruikt. Je kan dit type van warmtepomp dus nooit gebruiken in combinatie met een type D of D+ omdat je de energie natuurlijk geen twee keer kan recupereren.