Verkeersveiligheid, een niet te vergeten pijler van een integraal mobiliteitsbeleid

Verkeersveiligheid komt vaak op de agenda van organisaties na een stijgend aantal fietsongevallen of een ernstig verkeersongeval. Een proactief verkeersveiligheidsbeleid kan heel wat negatieve gevolgen vermijden.

  • Verkenner
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Waarom is verkeersveiligheid belangrijk?

16% van alle arbeidsongevallen vindt plaats in het verkeer. Als organisatie inzetten op verkeersveilige verplaatsingen leidt dat tot minder ongevallen, minder persoonlijk leed, minder afwezigheden en dus ook minder kosten.

Wat kan ik als organisatie doen?

Je kan als organisatie heel wat acties ondernemen:

  • Aanbieden van fietsaccessoires die de veiligheid verhogen zoals fluohesjes, fietshelmen, reflecterend materiaal,...
  • Opmaak van beleidsrichtlijnen rond verkeersboetes, alcohol en gsm-gebruik.
  • De verkeersveiligheid van de omgeving heb je niet in handen maar die van je eigen sites wel. Richt die zo verkeersveilig mogelijk in met bijvoorbeeld aparte stroken voor fietsers en voetgangers, en een duidelijke signalisatie.
  • Opfrissen van de kennis van verkeersregels bij medewerkers. Dat kan via een e-learning of via de Grote Verkeersquiz.
  • Aanbieden of verplichten van workshops rond een specifiek thema: veilig fietsen, rijden met een speed pedelec, defensief rijden,…
  • Monitoren van verkeersongevallen en bijsturen van het beleid.

Welke organisaties hebben ervaring met verkeersveiligheid?

Volgende organisaties bieden producten (workshops, opleidingen, …) aan voor werkgevers die willen werken aan verkeersveiligheid: