Vernieuwde TCO-tool van de Vlaamse Overheid

De TCO-tool heeft recent een grondige update gekregen. Met deze tool kan je de TCO van een wagen berekenen en vergelijken met die van een wagen met verbrandingsmotor.

  • Verkenner
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 2/5
Investering: 2/5

Waarom is TCO belangrijk?

Om de kostprijs van je wagenpark te berekenen, moet je alle gebruikskosten in kaart brengen. Vooral in de omslag naar een elektrificatie van het wagenpark is het belangrijk een TCO-benadering te hanteren en de voordelige fiscaliteit en gebruikskosten van een zero-emissievoertuig mee te nemen.

Wat kan de tool?

De tool laat je toe een milieuvriendelijke wagen te vergelijken met een wagen met verbrandingsmotor of een andere milieuvriendelijke wagen. Door het invullen van de juiste gegevens (juridische entiteit, gebruiksdoel, wagengebruik,…) berekent de tool de TCO op maat van je organisatie. De tool heeft zijn beperkingen omdat niet alle voertuigen in de database zijn opgenomen, maar laat je wel toe eerste inschattingen te maken en te zien of een voertuig op het eerste zicht in aanmerking komt binnen de vooropgestelde budgetten.

Wat is nieuw?

De update van de tool omvat een uitbreiding en actualisatie van de dataset aan voertuigen, toevoeging van lichte vrachtvoertuigen en aangepaste energieprijzen, inflatie en fiscaliteit.