Verplicht onderhoud van een cv-installatie

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Wat is er nu juist nodig en verplicht?

  • Beginner
  • Acties
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 1/5

Onderhoud van centrale stooktoestellen op gas

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming

Onderhoud van centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, …)

Centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming

Wat maakt deel uit van een goede onderhoudsbeurt?

Een onderhoud omvat:

  • Reiniging en controle van de schoorsteen of de rookgasafvoer
  • Controle van de algemene staat van het stooktoestel
  • Controle van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van verbrandingslucht
  • Controle van de verbrandingswaarden

De voordelen van een onderhoudsbeurt

Een onderhoudsbeurt heeft veel voordelen:

  • Een goed onderhouden en afgestelde cv-ketel heeft een hoger rendement. U verbruikt minder brandstof en bespaart op de energiefactuur. Het is ook minder schadelijk voor het milieu. Een lager energieverbruik zorgt voor minder uitstoot en schadelijke gassen, die het milieu vervuilen en bijdragen aan het broeikaseffect.
  • De veilige werking van uw ketel wordt nagekeken, bijvoorbeeld op mogelijke CO-vorming door slechte verbranding
  • De ketel gaat langer mee en u vermijdt hoge herstellingskosten

Wie mag een onderhoud uitvoeren?

Het onderhoud op een gas- of stookolieketel moet uitgevoerd worden door een erkende technicus.

De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurgebouwen is dus de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud.

Meer info over de wetgeving omtrent onderhoud?

Meer info vind je op deze website van de Vlaamse overheid:

https://www.vlaanderen.be/verplicht-onderhoud-van-uw-cv-installatie-centrale-verwarming

Erg handig is deze verwarmingswijzer:

https://enquete.omgeving.vlaanderen.be/#/verwarmingswegwijzer/vragen