Wat is een Circulaire Economie concreet?

Wij leven grotendeels in een lineaire economie. Daarbij maken we producten, die we na gebruik als afval afdanken. Zo gaan kostbare en steeds zeldzamer wordende grondstoffen en materialen verloren. Een circulaire economie wil net een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen, door een minimaal waardeverlies.

  • Verkenner
  • Materialen
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Hoe kunnen we de circulaire economie introduceren?

Dat wordt gedaan door tal van strategieën toe te passen om zo materialen en producten hoogwaardig in te zetten in de economie. Producten worden hersteld, behouden hun hoge waarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk gedemonteerd worden en omgevormd tot nieuwe producten. De gebruikte materialen zijn gerecycleerd of biogebaseerd, en bij afdanking 100% recycleerbaar of afbreekbaar in een biocyclus. Het spreekt voor zich dat zulke producten op een andere manier worden ontworpen en gemaakt.

Waarom hebben we een circulaire economie nodig?

1. De vraag blijft wel stijgen, maar grondstoffen zijn niet oneindig

2. De afhankelijkheid van grondstoffen maakt onze economie kwetsbaar

3. Het ontginnen van materialen, transporteren en maken van producten vertaalt zich ook in een hoge CO2-uitstoot

4. Dit geeft nieuwe kansen voor innovatie en economische activiteiten

5. Een circulaire economie heeft nood aan nieuwe soorten jobs

Vlaanderen Circulair is het aanspreekpunt rond circulaire economie.

https://vlaanderen-circulair.be/nl