Werk met mobiliteitsambassadeurs

Een ambassadeur is een gouden geschenk voor een werkgever. In dit artikel kom je te weten wat een mobiliteitsambassadeur is, wat de voordelen zijn en hoe je zo iemand als werkgever kan ondersteunen om een optimaal resultaat te behalen.

  • Verkenner
  • Blog
  • Mobiliteit
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Wat is het?

Een mobiliteitsambassadeur is een medewerker van de organisatie die op vrijwillige basis wil meewerken aan het mobiliteitsbeleid van jouw organisatie. De collega heeft vaak een passie voor duurzame mobiliteit, kan ondersteunen bij initiatieven en andere collega’s warm maken voor de fiets of andere duurzame modi.

Wat zijn de voordelen?

  • Ambassadeurs zijn gemotiveerd en geëngageerd om mee te werken. Dat zal zichtbaar zijn in het werk dat ze uitvoeren. Ze kijken verder dan hun takenpakket en verantwoordelijkheden, en willen wat ze doen, zo goed mogelijk doen.
  • Een ambassadeur is een intrinsiek gemotiveerde medewerker die positief staat tegenover duurzame mobiliteit en bereid is daarvoor een extra mile te gaan.
  • Een ambassadeur helpt mee om de boodschap van verschillende initiatieven te verspreiden naar andere medewerkers en hen zo warm te maken.

Tips & tricks voor geslaagd ambassadeurschap

1. Ga op zoek naar een diverse groep medewerkers met intrinsieke motivatie.

De perfecte ambassadeur is een medewerker met intrinsieke motivatie. Het principe ‘niet moeten, maar willen’ is voor een ambassadeur essentieel.

Zorg voor een mix aan ambassadeurs uit verschillende lagen van de organisatie

Spreek medewerkers aan die uit verschillende departementen komen, zo creëer je een diverse groep van ambassadeurs. 

2.   Creëer ruimte in tijd en ideeën

Als werkgever is het belangrijk om je ambassadeurs ruimte te geven. Laat hen met ideeën komen en geef hen de vrijheid om ook tijd te steken in hun ambassadeurschap (reken op gemiddeld ongeveer drie uur per maand).

3. Wees een betrokken werkgever, maar laat je ambassadeurs vrij

Geef hen autonomie en verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om anderen te leren kennen. Geef ze niet het gevoel dat ze taken moeten uitvoeren die beslist zijn op een hoger niveau.

Ambassadeurs willen gezien en gehoord worden en willen vooral hun impact in de organisatie zien. Wees daarom betrokken bij hun initiatieven. Het geeft hun motivatie en betrokkenheid een boost.

Faciliteer en ondersteun je ambassadeurs tijdens de implementatie. Dit kan door een budget toe te kennen en/of door hen te faciliteren bij bijeenkomsten en/of door interne teams hen te laten ondersteunen (bijvoorbeeld communicatie).