Zonnepanelen zonder zorgen

Wist je dat je via het VEB ook zonnepanelen kan bestellen via een derdebetalerssysteem? Je hebt dus geen investeringsbudget nodig en kan burgers mee laten financieren. Ook andere vormen van hernieuwbare energie zijn mogelijk.

  • Expert
  • Blog
  • Energie
Impact: 4/5
Investering: 4/5

Stroomafname-overeenkomst

Bij een stroomafname-overeenkomst neemt een derde partij de financiering, de installatie en het onderhoud van je hernieuwbare energieproject voor zijn rekening. Na afloop van het contract word je kosteloos eigenaar van de installatie. Je betaalt gedurende het contract een vaste prijs voor de lokaal verbruikte hernieuwbare stroom. Je kan ook kiezen voor burgerparticipatie. Zo kunnen burgers mee-investeren in installaties, en delen in de baten van de energietransitie.

Waarom voor een stroomafname-overeenkomst kiezen?

Je betaalt de ESCO (dienstenleverancier) een maandelijks bedrag dat lager is dan je huidige elektriciteitsfactuur. Zo betaal je je zonnepanelen (of andere vormen van hernieuwbare energieproductie) in schijven af. Na afloop van het contract is de installatie en alle winst voor jouw organisatie.

Essentieel hierbij is dat de ESCO ook instaat voor de goede werking en gegarandeerde prestatie van de installatie. Het operationeel risico ligt dus volledig bij de ESCO.

Participatie door burgercoöperatie

Door burgers een kans te geven om mee te investeren in hernieuwbare energie, investeer je samen in de toekomst. De ESCO ontzorgt je om kapitaal bij burgers op te halen en begeleidt je bij het communiceren over het project. Als publieke dienst bevorder je zo de energietransitie door burgers, collega’s of ouders mee te betrekken in je hernieuwbaar energieverhaal.

Een mooi voorbeeld

Samen met Stad Hasselt plaatste burgercoöperatie Bronsgroen een zonnepaneleninstallatie van 58 kWp op het dienstencentrum Hogevijf. De groene stroom zal in de eerste plaats in het gebouw zelf gebruikt worden. De overtollige stroom zal Bronsgroen via Ecopower aan haar coöperanten aanbieden. De energiecoöperatie zorgde voor de volledige projectontwikkeling en financiering via burgerparticipatie, en sloot een contract af met stad Hasselt voor de exploitatie en levering van zonnestroom. Dit project werd gerealiseerd in het kader van een raamovereenkomst met het Vlaams Energiebedrijf.

Projecteigenschappen

  • Aantal panelen: 156
  • Totaal vermogen: 57,72 kWp
  • Verwachte jaaropbrengst: 52.000 kWh (15 gezinnen)
  • Installatiekost: 60.000 euro

In iedere Vlaamse provincie kan een lokale energiecoöperatie dit ook voor jouw gebouw mogelijk maken. Vooral interessant voor residentiële voorzieningen die zelf 50% van de stroom afnemen.

Vraag nu de dienst aan.