Zorgnatuur en welzijnsgroen laat je inspireren

Voel je beter in het groen!

Een natuurlijke omgeving kan op kan op verschillende manieren bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen.

  • Verkenner
  • Acties
  • Biodiversiteit
Impact: 4/5
Investering: 3/5

Zorgnatuur en welzijnsgroen laat je inspireren

Welzijnsgroen kan verschillende vormen aannemen en verschillende doelen hebben. Van een louter passieve beleving (het hebben van zicht op groen vanuit een bepaalde ruimte) tot een zeer actieve en uitnodigende beleving (beweging in de natuur, werken in de tuin, etc.). Het kan mensen ondersteunen in een bepaald therapeutisch proces, bijvoorbeeld revalidatie, meditatie, ….

Kijk eens naar we website van VIPA voor inspirerende voorbeelden

https://www.departementwvg.be/vipa-welzijnsgroen-inspirerende-voorbeelden

Doe mee aan de projectoproep Natuur in je buurt!

De projectoproep “Natuur in je Buurt” wil projecten ondersteunen die, door middel van natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen, zowel tegemoetkomen aan een duidelijke maatschappelijke nood, als bijdragen aan een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur zodat onze biodiversiteit ondersteund wordt.

Overheden, verenigingen en organisaties kunnen jaarlijks een project indienen.

De projectoproep loopt al vele jaren en er zijn ook zorgprojecten bij.

Er zijn ook zorgprojecten binnen de oproep “natuur in je buurt”

Projectoproep Natuur in je Buurt | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be)

In 2022 werden uiteindelijk 24 vernieuwende projecten geselecteerd over heel Vlaanderen, die in totaal iets minder dan 1,5 miljoen euro financiële steun krijgen van Natuur en Bos.

Dit zijn de projecten van 2022:

Laureaten projectoproep Natuur in je Buurt 2021 | Agentschap voor Natuur en Bos

Houd de website in gaten voor de oproep 2023.

Natuur is gezond

Meer en betere natuur is niet alleen goed voor de (bedreigde) fauna en flora, maar ook voor onze gezondheid. Zeker in het volgebouwde Vlaanderen dat kreunt onder tal van milieuproblemen zoals fijnstof en stikstof. Alleen met technische oplossingen maken we de wereld niet gezonder. Meer groen is vaak ook een belangrijk deel van de oplossing tot een meer gezonde levensstijl én leefomgeving.

Natuurpunt vzw geeft aandacht aan dit thema op haar website :

Natuur en Gezondheid | Natuurpunt